Een lage waterstand in de Waal
NOS NieuwsAangepast

Waterstanden dalen verder, vooral scheepvaart, landbouw en natuur de dupe

De wateraanvoer in de Nederlandse rivieren is verder gedaald. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is afgenomen tot 780 kubieke meter per seconde en zal nog verder dalen naar 750 kuub, wat volgens Rijkswaterstaat "uitzonderlijk laag" is voor de zomerperiode.

Ook de aanvoer via de Maas is afgelopen week gedaald en zal nog verder afnemen. Dat staat in de meest recente versie van de Droogtemonitor van Rijkswaterstaat.

Tegelijkertijd is het neerslagtekort opgelopen doordat er meer water verdampt dan er neerslag valt. Het niveau van 2018 - toen Nederland een extreem droge zomer kende - is nog niet bereikt. Maar als regen uitblijft en de warmte doorzet, wordt dat niveau gehaald.

In steeds meer gebieden is het inmiddels lastig om aan de vraag naar water te voldoen. Met name de scheepvaart, landbouw en natuur lijden onder het watertekort. Zo ondervindt de scheepvaart bijvoorbeeld hinder door langere wachttijden bij sluizen. Daarnaast kunnen schepen minder vervoeren.

Ook de natuur voelt de effecten van de droogte en terreinbeheerders maken zich dan ook zorgen over de komende weken. Een aantal bossen staat er al slecht voor en heidevelden verdorren snel. Op veel plekken zijn beken, vennen en poelen bovendien drooggevallen, wat weer negatieve gevolgen heeft voor waterdieren, zoals vissen en salamanders.

Bioloog Arnold van Vliet en boswachter Joris Hellevoort zijn bang voor onherstelbare schade aan de natuur:

Boswachter en bioloog zien gevolgen droogte: 'Dit sterft helemaal af'

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben op veel plaatsen extra maatregelen genomen om water vast te houden. Zo zijn er op meerdere plekken pompinstallaties geplaatst om water aan te voeren.

Die pompinstallaties moeten ook problemen met de waterkwaliteit voorkomen. Door de warmte neemt de kwaliteit van het water op veel plekken af, met als gevolg blauwalg in het water of vissterfte. Met name in het oosten en zuiden zijn de grondwaterstanden erg laag.

De drinkwatervoorziening komt vooralsnog niet in de problemen. Desondanks blijven drinkwaterbedrijven gebruikers oproepen om zuinig om te gaan met water en de auto bijvoorbeeld niet te wassen.

In Zeeland laat waterschap Scheldestromen gezuiverd rioolwater de sloten inlopen, om te voorkomen dat de bodem daalt door de droogte:

Het droge Zeeland doet er alles aan om de zomer goed door te komen

Zeldzaam lage stand

Dat het waterpeil van de Rijn naar een uitzonderlijk laag niveau zou dalen, werd begin deze maand overigens al voorzien. Verwacht werd dat de aanvoer van de rivier bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenstroomt, onder de 800 kubieke meter per seconde zou zakken. Zo'n stand kwam de afgelopen 100 jaar maar twee keer eerder voor.

Sinds vorige week woensdag kampt Nederland officieel met een feitelijk watertekort. Morgen komt het Managementteam Watertekorten samen om te bespreken of er nieuwe maatregelen nodig zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl