Een stel kijkt in de etalage van een makelaardij
NOS Nieuws

Betaald ouderschapsverlof gaat in: 'Nu niet genoeg voor kleinere portemonnee'

Vanaf vandaag krijgen ouders een deel van het ouderschapsverlof betaald. Tot het kind 1 jaar is, kan een ouder negen weken lang met verlof terwijl 70 procent van het salaris wordt uitbetaald. Het UWV gaat dit geld uitkeren.

Toen de uitbreiding van de wet werd aangekondigd, werd het doorbreken van de 'traditionele taakverdeling' tussen man en vrouw genoemd als een belangrijk argument. "Als je allebei een baan hebt, geeft dit betaalde verlof beide ouders meer tijd om hun kind te leren kennen en hun leven opnieuw in te richten", zegt Marjet Winsemius, directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders. "Maar zeker in deze tijden van inflatie en hoge energiekosten is het niet genoeg."

Winsemius doelt hierbij op de vergoeding van 70 procent. "Alleen de grotere portemonnee kan het dan prima veroorloven om verlof op te nemen, de kleine niet." Daarom pleit de stichting voor een vergoeding van 100 procent. "Maar dat kost natuurlijk meer geld."

Uit onderzoek naar een andere betaalde regeling, het aanvullend geboorteverlof, is gebleken dat driekwart van de ouders dat opneemt. De mensen die dit niet doen, zien er vaak om financiële redenen vanaf. Ook bij dit verlof wordt 70 procent doorbetaald, hoewel in verschillende cao's een hoger percentage is afgesproken.

Winsemius maakt er ook bezwaar tegen dat het verlof enkel in het eerste jaar kan worden opgenomen. "Alles draait om het eerste jaar en daarna los je het zelf maar op." Ze betoogt dat sommige ouders het verlof misschien wel meer nodig hebben na het eerste levensjaar van hun kinderen, bijvoorbeeld als die op latere leeftijd een ongeluk krijgen of als puber meer aandacht behoeven.

Krappe arbeidsmarkt

Tegelijk is de arbeidsmarkt historisch krap en wordt de roep om meer te werken juist steeds luider. Is dit dan wel de tijd voor een uitbreiding van het betaalde ouderschapsverlof? "Verlof kan soms lastig te regelen zijn, zeker in tijden van krapte", beaamt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Maar werkende ouders hebben hier gewoon recht op en we gaan ervan uit dat werkgever en werknemer hier onderling in goed overleg uitkomen."

Ook Winsemius van de Stichting Voor Werkende Ouders erkent dat de krapte op de arbeidsmarkt kan toenemen als meer ouders verlof nemen. "Maar hierdoor worden je medewerkers wel beter uitgerust en tevredener. Zo doen ze hun werk beter en kun je ze beter aan je binden."

In 2019 was dit bedrijf in medische hulpmiddelen uit Leiden een van de koplopers op het gebied van ouderschapsverlof:

Acht weken betaald vaderschapsverlof: 'Ik had het voor geen goud willen missen'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl