Vader met kind in bioscoop
NOS Nieuws

Driekwart van de ouders neemt aanvullend geboorteverlof

Bijna driekwart van de ouders in loondienst neemt extra geboorteverlof op. Sinds 1 juli 2020 heeft de partner van iemand die een kind heeft gekregen naast de eerste week (doorbetaald) verlof recht op nog eens vijf weken vrijaf. In die vijf weken (op te nemen binnen een half jaar na de geboorte) wordt 70 procent van het salaris doorbetaald. Een onderzoeksbureau heeft bekeken hoe vaak van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt en minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

74 procent van de partners die er recht op hebben, heeft inderdaad aanvullend verlof opgenomen. Het overgrote deel van hen gebruikte de hele periode van vijf weken. 16 procent hield het bij de eerste week 'gewoon verlof' en 10 procent nam helemaal geen verlof op.

'Geen verlof vanwege financiën'

Een veelgenoemde reden om van de regeling gebruik te maken, is dat de partner meer tijd met het kind wil doorbrengen. De mensen die geen aanvullend verlof opnamen. noemen vaak als reden dat de moeder minder ging werken of gestopt was met werken.

Van de mensen die niet van de regeling gebruikmaken, zeggen er ook veel dat ze dat wel graag hadden gewild, maar er om financiële redenen vanaf zagen.

De onderzoekers melden nog dat de coronamaatregelen vrijwel zeker effect hadden op het gebruik van de regeling. Zo veranderde het thuiswerken de verdeling van zorgtaken en kan ook het door corona wegvallen van inkomsten een rol spelen.

Regels nu niet veranderd

Van Gennip benadrukt dat de evaluatie nog geen uitsluitsel geeft over álle beoogde effecten; ze is nu niet van plan de regels aan te passen. Wel komt er nader onderzoek.

Het is al langer bekend dat in augustus de regels voor ouderschapsverlof voor werknemers worden aangepast. Vanaf dan kunnen beide ouders in het eerste levensjaar van hun kind 9 weken lang betaald verlof opnemen. Ze krijgen dan 70 procent van hun loon. Er bestaat al een recht op ouderschapsverlof, maar nu wordt dat nog niet voor alle werknemers doorbetaald.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl