ANP
NOS NieuwsAangepast

Voorzichtig positieve reacties na versnelde financiering stikstofaanpak

Op de beslissing van het kabinet om 'versneld' honderden miljoenen euro's uit te trekken voor de stikstofproblematiek, is voorzichtig positief gereageerd. Met het geld kunnen onder meer boeren uitgekocht worden zodat andere boeren en bedrijven op een legale manier kunnen doorgaan.

"We zijn positief dat we een beweging zien dat we snel tot uitvoering over kunnen gaan", zegt Edward Stigter namens het Interprovinciaal Overleg (IPO). Eerder deze maand zeiden bestuurders van zeven provincies te vrezen voor vertraging omdat het toegezegde geld om boeren uit te kopen en om te verduurzamen nog ontbrak. "Hoewel provincies veel meer voorstellen hebben gedaan dan nu gehonoreerd worden, kunnen we aan de slag", meldt Stigter nu.

'Stikstofkaart is geen blauwdruk'

In een brief die stikstofminister Van der Wal vandaag aan de Tweede Kamer stuurde, ging zij ook in op de door het kabinet gepresenteerde kaart die tot veel onrust heeft geleid. Op de kaart staat per gebied aangegeven hoeveel stikstofreductie er gerealiseerd moet worden. Van der Wal zei direct al dat de kaart als een vertrekpunt beschouwd moest worden.

"Provincies hebben de ruimte om daar hun eigen inkleuring aan te geven", aldus de minister. Nu voegt zij daaraan toe dat de kaart "expliciet niet een blauwdruk is die provincies een op een moeten toepassen". Het IPO reageert hierop ook positief.

In een eerste beknopte reactie noemt landbouworganisatie LTO het positief dat de boerenbedrijven die vanwege hun stikstofuitstoot onder vuur liggen (de zogenoemde PAS-melders) tegemoet worden gekomen. De Raad van State zette in 2019 een streep door het Programma Aanpak Stikstof van de overheid (de PAS-uitspraak) waardoor de bedrijfsvoering van duizenden boeren in één klap bestempeld werd als illegaal.

Dat wordt nu versneld opgelost, zegt LTO, doordat provincies de ruimte krijgen om "snelle stappen" te kunnen zetten. "Over de precieze invulling zijn nog vragen, maar dat is ook grotendeels in samenspraak met provincies."

Dat het kabinet versneld geld uittrekt voor de aanpak van de stikstofproblemen betekent niet dat LTO nu direct om de tafel wil met bemiddelaar Remkes. Tot nu toe heeft de landbouworganisatie dat geweigerd. "Er moet gesproken kunnen worden over tijdpad, doel en middelen. Opnieuw herhalen we onze oproep om het daar in alle openheid wél over te kunnen hebben met een door de sector gedragen bemiddelaar."

Ook Bart Kemp, de voorman van boerenactiegroep Agractie, laat weten blij te zijn dat de boeren die nog zonder de vereiste stikstofvergunningen werken, versneld kunnen worden gelegaliseerd. Maar hij zegt vooral teleurgesteld te zijn.

"Wij vragen niet om geld dat ingezet gaat worden. Wij vragen om stikstof te reduceren op een fundament wat haalbaar is." Kemp zegt dat zijn actiegroep niet om de tafel gaat zitten met bemiddelaars "zolang stikstof het enige criterium is".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl