Een trein op de grensovergang tussen Litouwen en Kaliningrad
NOS Nieuws

EU: goederen op sanctielijst mogen per spoor naar Russische exclave Kaliningrad

Rusland mag goederen die op de sanctielijst van de EU staan zoals staal, kolen en olie per spoor naar de exclave Kaliningrad aan de Oostzee vervoeren. De Europese Commissie zegt in een verklaring dat beperkingen die gelden voor vervoer over de weg niet gelden voor vervoer per trein.

Kaliningrad ligt ingeklemd tussen Polen en Litouwen en heeft geen landverbinding met de rest van Rusland. De regio moet dus bevoorraad worden vanuit Rusland via zee of met de trein die door Belarus en Litouwen loopt.

Vanwege de aan Rusland opgelegde sancties liet Litouwen een deel van de goederen per spoor niet meer door. Het ging bijvoorbeeld om alcohol, hout en beton. In een later stadium zouden ook kolen en olie aan de lijst worden toegevoegd.

Rusland reageerde furieus en sprak van een blokkade. De EU ontkende dat daar sprake van was en dat alleen het eigen sanctieregime werd nageleefd. Nu komt de EU daar toch deels van terug. De Europese Commissie spreekt in een verklaring van een "specificatie van de regels die van toepassing zijn".

De spoorverbinding naar Kaliningrad

Litouwen is bang dat het EU-besluit wordt gezien als een knieval voor Rusland en noemt de vorige interpretatie van de regels acceptabeler: "De vervoersregels naar Kaliningrad kunnen de onjuiste indruk doen ontstaan dat de trans-Atlantische gemeenschap zijn positie en sanctiebeleid richting Rusland verzacht." Wel zegt Litouwen de nieuwe regels te zullen naleven.

Onder het nieuwe besluit kan Litouwen de vervoerde goederen wel streng blijven controleren. Zo mag Rusland geen militaire goederen vervoeren of goederen die zowel een militaire als civiele toepassing kunnen hebben. Ook mag er van toegestane goederen per trein alleen een hoeveelheid vervoerd worden die voorziet in de vraag uit Kaliningrad zelf, om te voorkomen dat de sancties via de exclave omzeild worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl