NOS Nieuws

'Werkgevers benutten niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt'

Werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden of te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over personeelsbeleid. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg.

Volgens het SCP kunnen werkgevers bijvoorbeeld de werkdruk voor het huidige personeel verlagen, scholingen en trainingen aanbieden en de optie geven voor thuiswerken. Daarnaast zouden ze meer kansen kunnen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Onbenut arbeidspotentieel

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met grote uitdagingen, zoals personeelstekorten, de gevolgen van de coronacrisis en de energietransitie. Tegelijkertijd zien werkgevers grote knelpunten in hun personeelsbeleid, zoals het aantrekken van nieuw personeel en het verlichten van de werkdruk.

Werkgevers geven in het onderzoek aan dat ze zich daar verantwoordelijk voor voelen, maar zetten dat volgens het planbureau nog niet genoeg om in concreet beleid. Ze kunnen meer inzetten op het aantrekken van mensen uit groepen met relatief veel onbenut arbeidspotentieel, zoals mensen met een arbeidsbeperking.

Taken opknippen

"Het is van belang dat niet alleen werknemers, maar ook werkgevers zich aanpassen aan de huidige arbeidsmarkt", zegt SCP-onderzoeker Patricia van Echtelt. Daarvoor moeten ze volgens haar creatief gaan nadenken over wat voor werk ze kunnen creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

"Denk dus niet in bestaande vacatures, maar bijvoorbeeld wel in het opknippen van taken", zegt Van Echtelt. "Zo kunnen mensen die niet helemaal passen binnen bestaande vacatures ook aan het werk." De meeste werkgevers geven aan zich daar ook verantwoordelijk voor te voelen, maar het SCP ziet dat voorlopig niet terug in het personeelsbestand. Maar een op de zes werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

Daarnaast zijn veel werkgevers niet op de hoogte van overheidsregelingen die bestaan om werkgevers te ondersteunen bij het aantrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Kortom de wil om inclusief te zijn is er, maar er wordt vaak nog niet naar gehandeld", zegt Van Echtelt.

Werkprocessen en cultuur

Vier op de tien werkgevers ziet ook de werkdruk als een van de grootste knelpunten. Bijna de helft geeft aan dat de meeste werkgerelateerde klachten psychisch van aard zijn, het gaat dan om overspannenheid of een burn-out. Een grote meerderheid van de organisaties zegt zich verantwoordelijk te voelen voor het tegengaan van werkstress en voeren hier ook specifiek beleid op.

Meer dan 80 procent van de werkgevers zegt het werkproces aan te passen en bijna driekwart zet in op leren omgaan met stress. "Het is daarbij wel belangrijk dat werkgevers de verantwoordelijkheid voor omgaan met stress niet alleen bij werknemers leggen, maar dat ze ook zelf gaan kijken naar werkprocessen en de cultuur binnen een organisatie die werkdruk veroorzaken", vindt Van Echtelt.

Toch stelt een op de vijf werkgevers daar weinig invloed op te kunnen uitoefenen. "Dat neemt niet weg dat ze er iets aan moeten doen", benadrukt Van Echtelt. "We weten dat werkdruk een belangrijke reden is voor verzuim en uitval."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl