Minister Van der Wal
NOS Nieuws

Van der Wal hoopt dat boeren toch komen praten, 'heeft altijd zin'

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof vindt dat de boerenorganisaties juist wel moeten komen praten met de door het kabinet aangewezen gespreksleider Remkes. Dat zegt ze tegen de NOS.

"Het gaat juist om de toekomst van de agrarische sector, dus kom vooral en bespreek je zorgen", zegt Van der Wal. Ze reageert daarmee op landbouworganisatie LTO Nederland, die niets voor een gesprek met Remkes voelt.

LTO ziet "dat het kabinet geen enkele ruimte biedt om met de sector het echte gesprek aan te gaan". De boerenorganisatie mist ruimte om over doelen, tijdpad en middelen te praten. Volgens Van der Wal valt er over "heel veel juist wel te praten", ook al blijven de doelen van het kabinet staan.

Zondag werd Remkes door het kabinet aangesteld als gespreksleider. LTO stelde als voorwaarde voor deelname aan het gesprek dat het over de inhoud moest kunnen gaan, over de kabinetsdoelen en het tijdpad. De boerenorganisaties willen een rigoureuze verandering van de plannen, maar volgens premier Rutte staan die niet ter discussie.

Groot probleem

Van der Wal benadrukt nog eens dat het kabinet nu weinig keuze heeft. "Wij zijn bezig een heel groot probleem op te lossen. Als we dat niet doen kunnen we straks geen stal, weg of wijk meer aanleggen", zo zegt ze.

De Kritische Depositie Waarde (KDW) die gebruikt wordt is een "juridisch gegeven", waar rechters aan toetsen, aldus Van der Wal. "Maar over meetmethoden en hoe we doelen bereiken, kunnen we volop in gesprek. Heel veel kan wel, we willen echt samen met de sector in gesprek."

LTO zei vanmorgen teleurgesteld te zijn dat er niet over uitgangspunten kan worden gesproken die in het coalitieakkoord en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staan. De organisatie noemt dat "onbestaanbaar" en vraagt zich af hoe je tot betere verhoudingen kunt komen als je de inhoudelijke problemen die daaraan ten grondslag liggen niet mag bediscussiëren. "Pas als kan worden gesproken over doel, tijdspad en invulling van maatregelen is praten zinvol." aldus LTO eerder vandaag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl