Gebouw van het Europese Parlement in Straatburg
NOS Nieuws

Advies: geen geld uit Brussel meer naar Hongarije

  • Kysia Hekster

    Correspondent Europese Unie

  • Kysia Hekster

    Correspondent Europese Unie

Er moet geen cent EU-geld meer naar Hongarije zolang dat land de rechtstaat niet op orde heeft. Dat adviseren drie hoogleraren, onder wie de Nederlander John Morijn, aan het Europees Parlement. De drie zeggen dat het stopzetten van alle Brusselse subsidies de enige manier is om het EU-budget goed te beschermen.

Hongarije maakt al meer dan tien jaar misbruik van EU-gelden en er is geen onafhankelijk toezicht op de besteding ervan, staat in het rapport. Het gevaar is dat álle Brusselse subsidies misbruikt worden, stelt het rapport.

Hongarije grootste subsidie-ontvanger

De corruptie in Hongarije is Brussel al jaren een doorn in het oog. Eind april startte de Commissie voor het eerst een procedure die ertoe kan leiden dat de EU-subsidies aan het land stopgezet worden, het zogenoemde 'rechtstaatmechanisme'. Dat kan als de rechtsstaat en daarmee de Brusselse miljarden aan een land in gevaar komen.

Hongarije is omgerekend naar de grootte van de economie de grootste netto-ontvanger van de Europese Unie. Het land krijgt ieder jaar miljarden uit Brussel. Het juridisch advies is glashelder: de Commissie moet al die miljarden niet meer uitkeren.

De Commissie is niet verplicht het advies over te nemen, maar moet een voorstel doen over de korting aan de 27 EU-lidstaten. Daarna moet een meerderheid van die landen het voorstel steunen. Naar verwachting duurt dat nog minstens enkele maanden.

Van links tot rechts steun

Onder Nederlandse Europarlementariërs is brede steun voor het advies om de subsidies stop te zetten. Van links tot rechts kan het op enthousiasme rekenen. Thijs Reuten (PvdA): "Zo lang de EU Orbán financiert, faciliteren we zijn grenzeloze machtshonger." Malik Azmani (VVD) sluit zich daarbij aan. "Het is nu aan de Europese Commissie om door te zetten en uitbetalingen op te schorten. Juist om de Europese samenwerking te beschermen."

Tineke Strik (GroenLinks) benadrukt hoe belangrijk het is dat álle subsidie wordt stopgezet. "Als de Commissie nu zou besluiten om maar een heel klein deeltje te bevriezen, gaat ze juist het tegenovergestelde effect bereiken. Dan weet Hongarije dat het vrij is om te doen wat het wil, dan weet het zichzelf straffeloos.".

Gebrek aan liefde

De verhouding tussen Hongarije en de Europese Unie is al jaren moeizaam. "Waarom stap je niet uit de Europese Unie?", beet Mark Rutte zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán vorig jaar juni toe, vanwege de zogenoemde anti-homowet, die onder meer bepaalt dat er geen 'reclame' gemaakt mag worden voor homoseksualiteit aan minderjarigen.

Het gebrek aan liefde tussen Brussel en Boedapest is wederzijds. Op de avond van zijn herverkiezing begin april zei Orbán: "Onze overwinning is zo groot dat je die vanaf de maan kunt zien. En vanuit Brussel al helemaal. Hongarije eerst. Leve Hongarije, leve de Hongaren." Als de Commissie later dit jaar inderdaad geld gaat inhouden, zal die relatie verder op de proef gesteld worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl