Een verbruiksmeter in een auto
NOS Nieuws

Kabinet zet grote stap naar betalen per autokilometer

Het kabinet heeft "een eerste uitwerking" vastgesteld die moet uitmonden in betalen voor het gebruik van een auto in 2030. "In het kort noemen we het rekeningrijden", zegt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. "Je betaalt exact naar hoe je de auto gebruikt."

De huidige motorrijtuigenbelasting (vroeger wegenbelasting) verandert van betalen voor autobezit naar autogebruik. Eind januari 2028 wil het kabinet de hele wettelijke en praktische uitwerking af hebben. Daarvoor is het kabinet in gesprek met onder andere de Bovag, ANWB en de provincies, die nu inkomsten hebben uit de motorrijtuigenbelasting.

Het doel is betalen per kilometer, niet het bestrijden van files zoals in voorgaande plannen voor rekeningrijden en kilometerheffing het geval was. Automobilisten gaan dan belasting betalen via drie maatregelen voor autogebruik: een aanschafbelasting bij nieuwe auto's (bpm), de accijnzen op brandstoffen (zolang er niet volledig elektrisch wordt gereden) en dus de heffing per gereden kilometer.

Harbers: "De overheid wil alleen weten hoeveel kilometer er is gereden, niet op welke plaats en op welk tijdstip. We hopen dat mensen bewuster met de auto zullen omgaan en dat dat milieuwinst oplevert."

Tarief bepaald in 2030

Het kilometertarief staat nog niet vast, dat wordt in 2030 bepaald. Het kabinet gaat onderzoeken of er verschillende tarieven moeten komen voor bijvoorbeeld gewone benzineauto's, zuinige auto's en volledig elektrische auto's. Vast staat wel dat mensen die minder rijden erop vooruit gaan en mensen die veel rijden meer gaan betalen.

In het regeerakkoord spraken coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie af dat per 2030 alle automobilisten gaan betalen naar gebruik. De heffing werd MRB Plus genoemd, Motorrijtuigenbelasting Plus.

De partijen wilden de steeds lagere belastinginkomsten via brandstofaccijnzen opvangen, omdat steeds meer mensen elektrisch rijden. Zou iedereen elektrisch gaan rijden dan loopt de overheid 8 miljard euro aan accijnzen mis. De motorrijtuigenbelasting brengt nog eens 4 miljard euro op.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl