NOS Nieuws

Kabinet werkt aan minder strenge bijstand, giften en hulp mogen soms

Het kabinet werkt aan plannen om de bijstandsregels minder streng te maken. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld cadeautjes of giften kunnen ontvangen of wat kunnen bijverdienen, zonder dat ze meteen gekort worden.

Regeringspartijen spraken bij de start van het kabinet af de harde regels te versoepelen. Minister Schouten voor Armoedebestrijding heeft de Kamer nu een brief gestuurd over de voortgang van de plannen. Het komt erop neer dat ze "de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet" af wil halen. Die is volgens Schouten "uit balans". Ze wil meer "oog" voor de "mens achter de uitkering".

Schouten schrijft dat hulp van vrienden of familie te snel betekent dat uitkeringsgerechtigden gekort worden. Ook stelt ze dat tijdelijk iemand in huis nemen niet meteen gevolgen moet hebben voor de uitkering. Dan moet er wel sprake zijn van een crisissituatie.

In de knel

Het is niet onlogisch dat verschillende onderdelen van de Participatiewet soms streng worden uitgelegd, blijkt uit onderzoek van Sociale Zaken. Maar te veel strengheid op meerdere punten bij één en dezelfde bijstandsgerechtigde kan te hard uitpakken en "brengt mensen in de knel".

Ruim 400.000 mensen ontvangen bijstand. Schouten wil de komende tijd uitwerken hoe de regels versoepeld kunnen worden en er meer "menselijke maat" in komt. Ze gaat met gemeenten in gesprek over de giften die mensen met een bijstandsuitkering mogen ontvangen.

De plannen van Schouten passen bij de afspraken van de regeringspartijen om beter te kijken hoe wetten en regels in de praktijk voor mensen uitpakken. De verbouwing van de wet is wel ingewikkeld en zal niet zomaar geregeld zijn, waarschuwt Schouten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl