Drukte op de A28
NOS Nieuws

Prognose: tanken duur en meer thuiswerken, maar toch drukker op de weg

Hoewel er meer wordt thuisgewerkt en de benzineprijzen fors gestegen zijn, wordt het de komende maanden steeds drukker op de Nederlandse wegen. Dat verwacht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Volgens een prognose komt het niveau van het wegverkeer in heel 2022 zelfs boven dat van pre-coronajaar 2019 uit.

De toenemende verkeersdrukte heeft te maken met het wegvallen van de coronamaatregelen, maar ook bevolkings- en economische groei spelen volgens het KiM een rol.

Er komt niet alleen steeds meer verkeer bij, er worden gemiddeld ook meer kilometers gemaakt. Dit jaar stijgt de totaal afgelegde afstand ten opzichte van 2021 met 16 procent op het hoofdwegennet. Als de andere Nederlandse wegen ook worden meegeteld, komt de stijging iets lager uit: 12 procent.

Bij de berekeningen heeft het KiM er rekening mee gehouden dat sommige mensen vaker thuiswerken of vaker de trein nemen dan vóór corona. Zelfs met die gedragsveranderingen verwacht het instituut dat het wegverkeer ook de komende jaren blijft groeien. In 2027 is de totaal afgelegde afstand volgens de prognose 13 procent hoger dan in 2019. Op alle wegen samen komt die groei uit op 7,4 procent.

Oekraïne

Voor het vrachtverkeer heeft het KiM een aparte raming gemaakt. Ook dat stijgt dit jaar, met 1,5 procent ten opzichte van 2021. Die groei is minder sterk omdat het vrachtverkeer minder last had van de coronamaatregelen.

De oorlog in Oekraïne en de onzekerheid rond de energieprijzen en de economie kunnen nog invloed hebben op de prognose. Het kennisinstituut heeft daarom een tweede raming gemaakt op basis van een lagere economische groei en hogere olieprijzen. Daarin neemt de verkeersdrukte minder, maar nog steeds fors toe. De impact op het conjunctuurgevoeliger vrachtverkeer is groter. Dat krimpt in dat scenario dit jaar met 3,6 procent ten opzichte van 2021.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl