NOS Nieuws

Ruim helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk

Ruim de helft van de werknemers in de overgang zegt dat dit weleens invloed heeft op hun werk. Vrouwen die in de overgang zijn, zeggen minder goed te functioneren. Ze hebben vooral behoefte aan meer steun van hun leidinggevende en bedrijfsarts, blijkt uit een vervolgonderzoek op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgevoerd door het CBS en TNO.

Ondervraagden zeggen tijdens hun werk onder meer last te hebben van pijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Ook ervaart een derde ongemakkelijke situaties door opvliegers, stemmingswisselingen of doorlekken.

Zo'n 13 procent van de ondervraagden zegt zowel minder goed te functioneren als ongemakkelijke situaties te ervaren. Zo'n 2 procent van de vrouwen heeft weleens zoveel last van de overgang dat ze zich ziek meldt.

Het onderzoek van het CBS en TNO werd gedaan in het vierde kwartaal van 2021. Daaraan deden 4500 vrouwelijke werknemers mee van 40 tot 75 jaar. Ruim 700 van hen hadden overgangsklachten.

Burn-outklachten

Daarnaast komen burn-outklachten vaker voor bij vrouwelijke werknemers tussen de 40 en 60 jaar in de overgang dan hun leeftijdsgenoten die niet in de overgang zitten. Ze hebben meer last om de psychische eisen van hun werk aan te kunnen en ervaren werkgerelateerde psychische vermoeidheid.

Onder de werknemers in de overgang zijn er ook vrouwen die geen klachten ervaren: dat gaat om zo'n 20 procent. Ongeveer 25 procent zegt wel overgangsklachten te hebben maar daarvan geen hinder te ondervinden op het werk.

De werknemers met klachten hebben vooral behoefte aan meer ondersteuning en begrip op de werkvloer. Daar vraagt 57 procent om. En dat zouden ze vooral willen van hun leidinggevende. Vrouwen die regelmatig klachten hebben, zo'n 15 procent, zouden ook meer steun van een bedrijfsarts willen.

Overgangsklachten worden wel met collega's besproken, door bijna twee derde van de werknemers. Dat doen vooral vrouwen met regelmatige klachten. Zo'n 6 procent heeft het er niet over, maar zou dat wel willen en 18 procent zegt dan weer geen behoefte te hebben om erover te praten op het werk.

Rondetafelgesprek

De resultaten van het onderzoek worden besproken tussen de ministeries van Volksgezondheid, SZW, sociale partners en organisaties die zich inzetten voor vrouwen met overgangsklachten zoals Stichting Vuurvrouw.

Daaruit zou een aanpak moeten voortkomen die het taboe op overgangsklachten op het werk moet doorbreken en vrouwen moet helpen. Volgens belangenclub Stichting Vuurvrouw is het belangrijk dat er meer kennis komt bij werkgevers en werknemers.

"Zeker voor kleinere werkgevers, die er minder makkelijk toegang toe hebben, is het belangrijk dat zij informatie krijgen, bijvoorbeeld via een toolkit. Vrouwen tussen de 40 en 60 jaar die in het mkb werken, zouden daarmee worden geholpen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl