Een fabriek van 3M in het Belgische Zwijndrecht
NOS Nieuws

RIVM: pfas-gehalte in Westerschelde niet gevaarlijk voor zwemmers

Een RIVM-onderzoek naar pfas in de Westerschelde wijst erop dat zwemmen daar niet schadelijk is voor de gezondheid.

De conclusies zijn gebaseerd op watermonsters bij Schaar van Ouden Doel, vlak bij de grens met België. De hoeveelheid pfas bleek lager dan in de Helmondse recreatieplas Berkendonk, waarover eerder onderzoek al uitwees dat er geen risico was voor de gezondheid van zwemmers.

Verdunning

Schaar van Ouden Doel is geen officiële zwemplek, maar ligt het dichtst bij Antwerpen. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoeveelheid pfas op officiële zwemplekken verder stroomafwaarts in de Westerschelde lager is door verdunning met Noordzeewater.

De plaats waar de watermonsters zijn genomen

In Zeeland ontstond vorig jaar zomer onrust over de mogelijke aanwezigheid van pfas in de Westerschelde. Dat was nadat aan het licht was gekomen dat chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht, vlak bij Antwerpen, jarenlang pfas heeft geloosd in de Schelde. Ook de grond in de omgeving van de fabriek is vervuild.

Lozingswater

Het RIVM heeft wel te veel pfas aangetroffen in water dat bij Bath op de Westerschelde geloosd wordt. In het lozingswater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is meer pfas gemeten dan bij Berkendonk in Helmond. Of zwemmen in water met deze hoeveelheid pfas kan leiden tot gevolgen voor de gezondheid is niet onderzocht.

De komende maanden doet Rijkswaterstaat verder onderzoek naar pfas op drie verschillende zwemplekken bij Perkpolder, Baarland en Vlissingen. Het RIVM zal Rijkswaterstaat helpen bij de interpretatie van de nieuwe meetresultaten.

'Pfas in Westerschelde geen reden om ontpoldering tegen te houden'

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat was vandaag in Zeeland om met bezorgde inwoners te praten over de hoeveelheid pfas in de Westerschelde. Zo zijn boeren bang dat hun grondwater vervuild is met pfas dat afkomstig is van de Westerschelde.

Bovendien vrezen ze dat deze stoffen ook in de Hedwigepolder zullen terechtkomen als die onder water wordt gezet. De hoop is dat de Hedwigepolder niet ontpolderd wordt voordat de gevolgen voor de volksgezondheid goed onderzocht zijn, schrijft Omroep Zeeland.

Harbers ziet geen vooralsnog geen reden om de ontpoldering tegen te houden. "Ik kijk goed naar wat het doet voor de waterkwaliteit en daar waren de eerste berichten over dat het voor de waterkwaliteit niet uitmaakt of je wel of niet gaat ontpolderen", zei Harbers. "Strikt genomen naar de waterkwaliteit betekent dat dat er geen reden is om het project nu on hold te zetten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl