NOS Nieuws

Kabinet stuurt opvolger tijdelijke coronawet na zomer naar de Kamer

Het kabinet wil dit najaar de tijdelijke coronawet vervangen door een wijziging van de Wet publieke gezondheid, zodat er een permanente grondslag komt voor beperkende maatregelen. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de wetswijziging voor 1 september indienen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Nu is het nog zo dat coronamaatregelen worden geregeld in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm). Via die route kan het kabinet bij een opleving van het virus bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes afdwingen.

Het parlement en de Raad van State willen al maanden van de Twm af. Beperkende maatregelen die de overheid oplegt, moeten goed worden geregeld en dat kan in de al bestaande Wet publieke gezondheid (Wpg), vinden zij.

Individuele maatregelen

In de gewijzigde Wpg worden onder meer de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid vastgelegd voor het nemen van collectieve maatregelen bij een pandemie. Het gaat onder meer om sluiting van publieke ruimten, het houden van afstand en quarantaineregels voor mensen die naar Nederland reizen.

De bestaande Wet publieke gezondheid kent al bepalingen om infectieziekten te bestrijden, maar daarbij gaat het vooral om maatregelen op individueel niveau. "Bij een epidemie op deze schaal waren collectieve maatregelen vereist. De Twm heeft dat gat tijdelijk moeten vullen", schrijft Kuipers.

Omdat een integrale herziening van de Wet publieke gezondheid lang duurt, gaat Kuipers de wet in fases aanpassen. De minister roept de Kamers op het voorstel snel te behandelen, zodat de tijdelijke wet zo snel mogelijk kan vervallen.

Die huidige tijdelijke coronawet wordt telkens met drie maanden verlengd. Met de vijfde verlenging (die van 1 maart tot 1 juni loopt) moet de Eerste Kamer nog instemmen. De zesde (waar de coronapas uit is geschrapt) ligt ondertussen al klaar voor behandeling in beide Kamers. Als de tijdelijke wet wegvalt, is er geen juridische grondslag om snel verplichtende maatregelen te nemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl