NOS Nieuws

Europese Commissie wil EU-brede medische dossiers invoeren

De Europese Commissie wil dat er een EU-breed medisch patiëntendossier komt, de zogeheten European Health Data Space (EHDS). Dat moet het voor burgers van EU-lidstaten makkelijker maken om in een ander EU-land te worden geholpen als ze daar ziek worden of een ongeluk krijgen.

Een arts of andere hulpverlener kan in het dossier in zijn of haar eigen taal de medische geschiedenis van de patiënt inzien en daar het behandelplan op afstemmen. Medische hulp kan zo sneller en doeltreffender worden geleverd, zo is de bedoeling.

Eurocommissarissen Schinas (Europese manier van leven) en Kyriakides (Gezondheid) benadrukken bij de lancering van het plan dat de veiligheid en bescherming van de data voorop staat.

EU-inwoners moeten wat hen betreft zelf makkelijk toegang hebben tot hun medische gegevens in het dossier, bijvoorbeeld voor het toevoegen van informatie en het corrigeren van onjuiste gegevens, Daarnaast moeten ze de toegang van anderen tot het dossier kunnen beperken en kunnen vaststellen hoe en voor welk doel hun gegevens worden gebruikt.

Buitenlandse artsen krijgen dus alleen toegang tot de gegevens als de patiënt daarmee instemt, zo is het idee.

Privacy beschermen

Om te zorgen dat medische gegevens makkelijk gedeeld kunnen worden met andere landen, schrijft de Commissie, moeten alle lidstaten regelen dat patiëntendossiers, testuitslagen, scans en andere medische gegevens in een gemeenschappelijk EU-formaat worden opgeslagen.

Elke lidstaat moet ook een 'digitale gezondheidsautoriteit' aanstellen, die erop toeziet dat de data alleen terechtkomen bij de patiënt zelf en hulpverleners die er recht op hebben.

Een tweede doel van het Europese patiëntendossier is volgens de Commissie om EU-breed onderzoek op het gebied van volksgezondheid makkelijker te maken.

Onderzoekers krijgen onder voorwaarden toegang tot de geanonimiseerde data van aangesloten EU-burgers. Het idee is dat wetenschappelijk onderzoek zo makkelijker wordt, en dat er slagvaardiger gereageerd kan worden op nieuwe pandemieën.

Miljarden besparen door uitwisseling

Een EU-breed patiëntendossier zou de lidstaten ook miljarden moeten besparen. De gezondheidszorg wordt efficiënter en dat leidt tot een besparing van ongeveer 5,5 miljard euro, zegt de Commissie. Ongeveer hetzelfde bedrag zou bespaard moeten wordendoor het efficiënter uitwisselen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

De Europese Commissie wil dat het plan in 2025 in werking treedt. Voor het zover is, moeten het Europees Parlement en de regeringsleiders van de lidstaten akkoord gaan.

In Nederland werd eerder gesproken over een landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD). In 2011 werd het door de Tweede Kamer afgewezen, onder meer uit angst voor privacyschending. Sindsdien is er geen plan meer geweest voor een platform waarin landelijk patiëntengegevens kunnen worden uitgewisseld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl