Boeren mogen tot nader bericht niet sproeien
In samenwerking met
Omroep Brabant
NOS NieuwsAangepast

Sproeiverbod in delen van Brabant: 'Het is droog en dat al vroeg in het jaar'

In delen van Brabant mag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Waterschap Brabantse Delta heeft zogenoemde onttrekkingsverboden ingesteld vanwege de droogte van de afgelopen weken.

Voor het stroomgebied van de Dongevallei bij Tilburg heeft het waterschap een verbod ingesteld voor het beregenen van grasland. Voor vier stroomgebieden in de buurt van Etten-Leur en Bergen op Zoom is een totaalverbod ingesteld.

In februari viel er veel regen in Nederland, maar de maand maart was extreem droog en ook in april bleef noemenswaardige neerslag uit. De lage waterstand die daardoor ontstaan is, kan schade aan oevers en kaden veroorzaken. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan.

De droogte heeft voor de boeren serieuze gevolgen: de planten groeien veel minder goed en het gras verdort:

'Als we hier meer regen hadden gehad, waren de planten veel beter gegroeid'

Ingehaald door de natuur

"Het is droog en dat al vroeg in het jaar", zegt bestuurder Kees de Jong van Brabantse Delta tegen Omroep Brabant. "We stellen deze onttrekkingsverboden in om verdroging tegen te gaan. In de winter hebben we samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in."

Het neerslagtekort in 2022:

Neerslagtekort

De andere Brabantse waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten. "Wij hebben nu alleen een tijdelijk verbod op het gebruik van grondwater voor het beregenen van grasland, voor een klein deel van ons gebied," zegt een woordvoerder van waterschap Aa en Maas.

Ook waterschap De Dommel heeft nog geen onttrekkingsverboden voor grote gebieden. "Maar de kans is zeer groot dat die later deze week wel volgen", laat een woordvoerder weten.

In andere delen van Nederland gelden nog geen sproeiverboden.

Advertentie via Ster.nl