NOS NieuwsAangepast

Provincies willen snel aan de slag met droogte

Het is al vroeg in het jaar extreem droog en daardoor is de kans groot dat 2020 de boeken ingaat als het derde zeer droge jaar op rij. "Het neerslagtekort is groter dan in 2018 en 2019 om deze tijd. En in het recordjaar 1976 viel er in april meer neerslag dan nu", weet de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman.

Hij is namens alle provincies betrokken bij het opstellen van maatregelen naar aanleiding van de extreme droogte van de afgelopen twee jaar. De provincie Overijssel pleit ervoor om eerder aangekondigde maatregelen tegen droogte in kwetsbare natuurgebieden versneld uit te voeren. Ook moet er een beter beeld komen van de hoeveelheid grondwater die overal beschikbaar is.

Structureel probleem

Vooral in het oosten en zuiden van het land hebben de landbouw en de natuur te lijden onder de droogte. Gedeputeerde Boerman noemt het een "structureel probleem" waaraan provincies zullen moeten blijven werken.

"De extremen nemen toe. Dus je hebt veel regenval tegelijkertijd, afgewisseld met periodes van droogte. Als er veel regen valt, dan krijgt het water niet de kans binnen te dringen in de bodem en vloeit het naar de sloten en de rivieren, in plaats van naar de bodem", zegt Boerman.

Water beter vasthouden

Om het water langer vast te houden, worden in Overijsselse beken bochten aangelegd en worden ze minder diep gemaakt. Hierdoor stroomt het water trager en houdt de bodem het water beter vast.

Natuurmonumenten stelt dat de maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen, niet afdoende zijn. Er wordt volgens de natuurorganisatie in natte tijden onvoldoende water vastgehouden voor drogere periodes.

Waterschappen waren in de winter vooral gericht op het voorkomen van wateroverlast, maar zijn nu steeds meer gericht op het vasthouden van water. Verschillende waterschappen hebben daarom het afgelopen jaar de grondwaterstand op het hogere winterpeil gehouden. Stuwen zijn dichtgezet om het waterpeil vast te houden.

Omdat er de afgelopen winter veel neerslag is gevallen, waren de grondwaterstanden vrijwel overal hersteld, maar dat voordeel is in grote delen van het land tenietgedaan. Het Interprovinciaal Overleg, de koepel van alle twaalf provincies, onderzoekt de problematiek van de grondwaterstand.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl