Artsen voeren een hartoperatie uit in het LUMC ANP

Ziekenhuizen hebben moeite om de wachtlijsten die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt dat er deze maand nog zo'n 100.000 tot 120.000 "extra wachtenden" zijn. Dat is net zoveel als vorige maand. Ziekenhuizen deden vorige maand wel weer evenveel operaties als voor de pandemie.

Dat de wachtlijsten nog niet afnemen, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim onder het personeel, schrijft de NZa in een rapport over de gevolgen van de coronacrisis. De Zorgautoriteit spreekt van een zorgelijke situatie, omdat mensen door de wachtlijsten langer moeten wachten voor ze worden geholpen.

De autoriteit verwacht verder dat ziekenhuizen met lange wachtlijsten samenwerking zoeken met andere ziekenhuizen of zelfstandige klinieken, om zo meer patiënten te kunnen helpen. Patiënten kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of elders sneller plek is.

Geestelijke gezondheidszorg

Bij drie ziekenhuizen is de nood zo hoog dat het niet lukt om kritieke planbare zorg binnen de norm van zes weken te leveren. Dat leidt volgens de NZa niet tot grote problemen omdat andere zorgaanbieders die zorg kunnen overnemen.

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg verdienen volgens de autoriteit speciale aandacht. Vorig jaar sloeg de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg alarm over die wachtlijsten, maar die zijn sindsdien niet korter geworden. Integendeel: in maart namen de wachttijden toe ten opzichte van februari. Dat komt door ziekteverzuim onder het personeel in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook door meer doorverwijzingen, met name onder jongeren.

Een jaar geleden constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al dat de situatie in de jeugdpsychiatrie zwaar onder druk staat. Dat kwam, stelde de hoofdinspecteur toen, mede doordat corona de problematiek verder had "vergroot, verdiept en verscherpt".

Ggz-aanbieders, huisartsen, zorgverzekeraars en gemeenten hebben een actieplan opgesteld om de wachttijden aan te pakken.

STER reclame