In Maastricht wordt gebouwd aan een prototype van de Einstein-telescoop
NOS Nieuws

Vijf miljard euro uit het Groeifonds voor 28 innovatieve projecten

Het kabinet steekt 5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 28 projecten die de economie op de lange termijn moeten versterken. Minister Adriaansens van Economische Zaken neemt daarmee het advies over van een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem.

Het geld gaat naar projecten die onder meer te maken hebben met de digitalisering van het onderwijs, groene waterstof en kankeronderzoek. Er waren 35 aanvragen, waarvan de meeste dus zijn gehonoreerd.

Van de vijf miljard euro wordt 3,7 miljard euro pas toegekend als aan nadere voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast wordt er 1,3 miljard euro gereserveerd voor projecten die veelbelovend zijn, maar waarover nog geen besluit is genomen.

Het grootste bedrag, 560 miljoen euro, gaat naar Digitaliseringsimpuls NL, een project dat zich richt op digitalisering in het mbo en het hoger onderwijs. Een groot deel van dat bedrag wordt voorwaardelijk toegekend. Ook gaat er 500 miljoen euro naar een project voor groene waterstof.

Telescoop in Limburg

Er gaat 42 miljoen euro naar de ontwikkeling van de Einstein-telescoop die zwaartekrachtgolven moet gaan meten. Daarvoor komt er mogelijk een ondergrondse infrastructuur van buizen in Limburg. Volgens de commissie kan dat project veel hoogtechnologische bedrijven trekken naar ons land. Als het project daadwerkelijk van de grond komt zou er nog eens 870 miljoen euro naartoe moeten.

Minister Adriaansens zei in een toelichting dat ze begrijpt dat sommige mensen er moeite mee hebben dat het kabinet 5 miljard euro in risicovolle projecten stopt, terwijl zij moeite hebben om de energierekening te betalen.

"Daar doen we ook wat aan, we moeten die twee dingen niet vermengen. Ik weet zeker dat dit geen weggegooid geld is. Er wordt kennis en werk mee gegenereerd. Dit is heel goed voor Nederland."

Wopke/Wiebesfonds

Het is de tweede ronde van toekenningen uit het Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke/Wiebesfonds genoemd naar de vorige ministers van Financiën en Economische Zaken. Bij de start zat er 20 miljard euro in het fonds, voor een periode van vijf jaar.

In de eerste ronde ging een groot deel van het geld nog naar infrastructuurprojecten, zoals lightrailverbindingen bij Rotterdam en Den Haag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl