Voorbijgangers op de Wallen in Amsterdam
In samenwerking met
NH
NOS Nieuws

Amsterdam gaat toeristen op grote schermen waarschuwen voor straatdealers

Er komt in Amsterdam een waarschuwingscampagne tegen straatdealers. Die campagne is gericht op toeristen en dagjesmensen. Er komen onder meer op de Wallen LCD-schermen met waarschuwingen. Het is een van de maatregelen die het aantal straatdealers in de stad omlaag moeten brengen.

Volgens burgemeester Halsema trekken de coffeeshops vooral in de binnenstad veel toeristen die er speciaal voor naar Amsterdam komen. De softdrugtoeristen veroorzaken regelmatig overlast, stelt de burgemeester. Straatdealers richten zich vooral op deze bezoekers.

Burgemeester Halsema schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het om "grootschalige en sterk overlast gevende criminaliteit" gaat. Volgens de burgemeester zijn duizenden personen in meer of mindere mate als straatdealer actief. Een relatief groot deel weet buiten beeld van de politie te blijven, meldt NH Nieuws.

Straatdealers weren

Naast de campagne gaan ondernemersverenigingen een portiersnetwerk opzetten, wordt het cameratoezicht uitgebreid en wordt overwogen om de hosts op de Wallen later in de nacht in te zetten, schrijft AT5. Hosts heten bezoekers welkom, beantwoorden hun vragen maar spreken de bezoekers ook aan als zij overlast geven.

Verder is het de bedoeling dat ondernemers zoveel mogelijk straatdealers uit de horeca zullen weren, eventueel met hulp van hosts of de politie. Volgens Halsema geeft een deel van de straatdealers het verdiende geld namelijk meteen uit in de horeca.

Geen softdrugsverkoop aan toeristen?

Halsema houdt vast aan het plan om softdrugsverkoop aan toeristen door coffeeshops onmogelijk te maken. Halsema schrijft dat zij, de Amsterdamse politie en het OM ervan overtuigd zijn dat dit "de beste tijdelijke ingreep is om de cannabismarkt te verkleinen en beheersbaar te maken." Het aantal toeristen dat naar Amsterdam komt zou hierdoor dalen.

"Veel van de grote problemen in de stad worden gevoed vanuit de cannabismarkt: van overlast door drugstoerisme tot zware misdaad en geweld. Een verbod op verkoop aan toeristen is wat de driehoek betreft een noodzakelijke ingreep om de cannabismarkt af te koelen in een eerste stap naar regulering", aldus Halsema.

De coffeeshopbranche is fel tegen dat plan en zegt dat het straatdealen daardoor zal toenemen. Ook bij een deel van de raad stuit het plan op weerstand. Halsema zegt zich daar bewust van te zijn en wil daarom het plan binnenkort bespreken met de gemeenteraad.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl