NOS NieuwsAangepast

Amsterdam wil buitenlandse toeristen weren uit coffeeshops

Buitenlandse toeristen moeten op termijn worden geweerd uit coffeeshops in Amsterdam. Burgemeester Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie willen dat er in de toekomst alleen nog inwoners van Nederland worden toegelaten.

De afgelopen twintig jaar is het aantal coffeeshops in de hoofdstad teruggebracht van 283 naar 166, maar desondanks nam de vraag naar softdrugs toe. De zogenoemde cannabistoeristen hebben daar volgens Halsema flink aan bijgedragen: "We hebben gezien dat heel veel groepen jongeren naar Amsterdam komen om een coffeeshop te bezoeken."

Bijna 30 procent van de coffeeshops in Nederland staat in Amsterdam. Volgens Halsema is dat een "stevige prikkel voor buitenlandse toeristen".

De softdrugtoeristen zorgen geregeld voor overlast voor omwonenden, stelt de burgemeester.

Halsema: 'We willen minder toeristen hebben die hier dronken en stoned rondlopen'

Halsema wijst op onderzoek dat uitwijst dat een groot aantal buitenlandse toeristen niet meer naar Amsterdam wil komen, als ze niet meer naar een coffeeshop kunnen. Uit dat onderzoek kwam ook naar voren dat er in 2025 'maar' 73 coffeeshops nodig zijn om de lokale markt te kunnen bedienen, terwijl er nu dus 166 zijn.

Duurt nog even

"We zullen dit plan niet morgen invoeren. Voordat we zover zijn, denk ik dat we wel een jaar verder zijn", zegt Halsema. Ze heeft nog niet met coffeeshophouders gesproken over het idee; eerst wil de burgemeester er nog met de gemeenteraad over in debat.

Amsterdam wilde eerder nog niet voldoen aan het zogeheten ingezetenencriterium (i-criterium), dat inhoudt dat alleen inwoners van Nederland toegelaten mogen worden. Gevreesd werd dat daardoor de illegale straathandel zou toenemen.

Halsema noemt het een "reëel risico" dat de handel verplaatst naar de straat. Toch denkt ze dat het aantal buitenlandse toeristen af zal nemen, omdat zij vaak thuis ook al blowen: "Deze toeristen komen vooral naar Amsterdam om in onze coffeeshops te zitten. De vraag is waarom ze nog hierheen zouden moeten komen, als dat niet meer kan."

Ze wil wel verder laten onderzoeken in hoeverre de handel in cannabis zich echt verplaatst naar de straat als de coffeeshops niet meer toegankelijk zijn.

Andere toeristen

Halsema hoopt na corona een ander soort toerist aan te trekken: "We willen graag toeristen die komen voor de rijkdom en schoonheid van culturele instellingen. Niet de toeristen die alleen komen om hier dronken en stoned rond te lopen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl