ANP
NOS NieuwsAangepast

Minister komt Kamer tegemoet: eerst achterstanden taal en rekenen aanpakken

Minister Wiersma wil snel gaan vastleggen wat leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs moeten leren als het gaat om lezen, schrijven en rekenen. Hij wil daar liefst voor de zomer een begin mee maken. De Tweede Kamer heeft hem ervan overtuigd dat dit niet kan wachten tot er een heel nieuw plan ligt om het onderwijs te herzien.

Een belangrijk deel van de Kamer maakt zich grote zorgen over het plan dat de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs deze week heeft ingediend. Hij wil na de zomer commissies gaan samenstellen van leraren "en andere experts". En die krijgen tot eind 2023 om zich te buigen over de nieuwe 'kerndoelen' in het onderwijs. Dat zijn, naast taal en rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.

Die laatste twee moeten nog helemaal ontwikkeld worden. En de Kamer vreest dat de achterstanden in taal en rekenen, die in de coronacrisis al flink zijn toegenomen, in tussentijd nog verder oplopen.

'Onderwijsmoeras'

D66-Kamerlid Van Meenen zei in een debat te vrezen "dat het ook nu weer niet gaat lukken" om de achterstanden weg te werken. Hij deed een dringend beroep op Wiersma om "een knip te maken" tussen taal en rekenen en de andere twee kerndoelen.

SP-Kamerlid Kwint zat op dezelfde lijn. Hij waarschuwde dat de minister moet uitkijken dat hij niet, net als zijn voorgangers, in een "onderwijsmoeras" wordt gezogen, waardoor er de komende jaren weer veel wordt gediscussieerd, maar niets gebeurt.

Wiersma zei aan het slot van het debat dat hij goed naar de Kamer heeft geluisterd en dat hij bereid is om de verschillende kerndoelen uit elkaar te trekken. Hij wil uiteindelijk nog steeds uitkomen op een integrale onderwijsherziening waar ze alle vier in zitten. "Maar de weg daarna toe wordt stapsgewijs", zegde hij de Kamer toe.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl