ANP
NOS Nieuws

Top-100 van ammoniakuitstoters blijkt onjuist, bedrijven onterecht op de lijst

De gisteren geopenbaarde top-100 van ammoniakuitstoters blijkt niet te kloppen. Een onbekend aantal veehouderijen is onterecht op de lijst van grote uitstoters terechtgekomen.

De fout is ontstaan doordat het RIVM, dat de lijst heeft opgesteld, moderne stallen waar weinig uitstoot wordt geproduceerd heeft meegeteld als stallen die juist veel ammoniak uitstoten. "Omdat het hierbij juist vaak gaat om stallen met grote aantallen dieren is het effect van deze onvolkomenheid (....) groot", schrijft het RIVM in een toelichting.

Minister Van der Wal van Stikstof had op verzoek van de Tweede Kamer lijsten laten opstellen van de grootste stikstof- en ammoniakuitstoters. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), een verbinding van stikstof en waterstof, veroorzaken het stikstofprobleem waardoor schade aan natuurgebieden ontstaat.

Opheldering

Bovenaan de stikstoflijst staan bedrijven als Tata Steel en Schiphol en de ammoniaklijst bestaat voor het overgrote deel uit veehouderijen. Op dit moment is het RIVM bezig de lijst met ammoniakuitstoters te corrigeren. Binnen een week moet de gecorrigeerde versie er zijn, schrijft Van der Wal.

Wie is deze staalreus en waarom is Tata Steel vaak in het nieuws?

De twee gezichten van staalreus Tata Steel

BBB-Kamerlid Van der Plas wil opheldering van de minister over de foutieve lijst. "Hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe lang deze lijst al circuleert. Of op basis van deze lijst beleid is gemaakt, et cetera." Het Kamerlid wil voorafgaand aan het landbouwdebat van vanavond weten hoe het zit, zegt ze op Twitter.

GroenLinks-Kamerlid Bromet, die het kabinet om de lijst had gevraagd, neemt het wat lichter op: "Top-100 is top-100. Er zullen boeren van de lijst afvallen, maar dus ook nieuwe boeren bijkomen."

Dwang

De provincies en het ministerie van Landbouw zijn op dit moment bezig met een stikstofoverzicht per Natura 2000-gebied. Per gebied wordt vastgesteld wat er moet gebeuren om de natuur te behouden of te verbeteren. De bedrijven die daar verantwoordelijk zijn voor de uitstoot, krijgen te horen of ze moeten inkrimpen of vertrekken.

Afgelopen vrijdag maakte minister Van der Wal bekend dat nog dit jaar agrarische bedrijven uitgekocht zullen worden. In sterk aangetaste gebieden waar te weinig boeren vrijwillig stoppen, zal dwang worden toegepast.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl