NOS NieuwsAangepast

Nederlanders met migratieachtergrond stierven vaker aan corona

Nederlanders met een migratieachtergrond zijn in het eerste coronajaar naar verhouding vaker overleden aan de gevolgen van covid-19 dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben dat vastgesteld.

Het CBS onderzocht de coronasterfte tussen maart 2020 en maart 2021 onder mensen met bepaalde demografische kenmerken, zoals achtergrond, leeftijd en inkomen. In totaal overleden volgens het CBS in die periode ongeveer 28.000 mensen aan covid-19.

De sterfte was in het eerste coronajaar het grootst onder Marokkaanse Nederlanders. Bij hen was covid-19 de oorzaak van 25 procent van de overlijdensgevallen. Onder de totale bevolking was dat 15 procent.

Ook Nederlanders met een Turkse, Surinaamse of Indonesische achtergrond overleden relatief vaak aan covid-19. Bij mensen met een Antilliaanse of westerse achtergrond was dat niet het geval.

Onderliggende aandoeningen

De onderzoekers noemen verschillende factoren die een rol kunnen hebben gespeeld bij de hogere coronasterfte onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Zo komen aandoeningen als diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten bij hen vaker voor, wat het risico op overlijden bij covid-19 vergroot.

Verder wonen mensen met een migratieachtergrond vaker in grote steden en hebben ze lagere inkomens. Ook dat zijn factoren waarvan bekend is dat ze leiden tot een hogere sterfte. Het CBS benadrukt dat meer onderzoek nodig is naar de oorzaken.

Ook hogere kans laagste inkomens

De onderzoekers keken ook naar het verband tussen iemands inkomen en de kans om aan corona te overlijden. Voor mensen onder de 70 jaar in de laagste inkomensgroep was het risico om te sterven aan covid-19 bijna vier keer zo hoog als voor de hoogste inkomensgroep. Voor 70-plussers was het verschil ruim twee keer zo groot.

Dat laatste cijfers komt overeen met de twee keer zo hoge kans die mensen met de laagste inkomens sowieso hebben om aan een ziekte te overlijden ten opzichte van de hoogste inkomens.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl