Sywert van Lienden
NOS NieuwsAangepast

Geen feitenrelaas mondkapjesdeal Van Lienden, Kamer moet wachten

Het kabinet gaat de Tweede Kamer geen feitenrelaas sturen over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport vraagt de Kamer nog tot de zomer geduld te hebben.

"Uw wens tot snelheid en volledig inzicht in de feiten is de mijne", schrijft Helder. "Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou echter geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het onderzoek."

Het onderzoek van accountantsbureau Deloitte duurt langer dan verwacht door de enorme hoeveelheid informatie en documentatie die de onderzoekers moeten doorploegen. Verder zijn de onderzoekers afhankelijk van de medewerking van alle betrokkenen. In een eerdere Kamerbrief liet Helder doorschemeren dat dat niet altijd gemakkelijk gaat.

Appjes

Vorige week riep berichtgeving van de Volkskrant nieuwe vragen op over de rol van toenmalig VWS-minister De Jonge. Uit appjes van het ministerie bleek dat De Jonge er bij zijn hoogste ambtenaar op had aangedrongen contact te leggen met Van Lienden, hoewel die al was afgewezen door de centrale inkooporganisatie van medische hulpmiddelen.

De Jonge zei in een reactie dat "suggesties" in het Volkskrantartikel niet klopten, maar hoe het volgens hem wel zit wilde hij niet kwijt. Hij verwees naar het lopende onderzoek en zei dat hij naar de uitkomsten daarvan uitkijkt.

Van Lienden, tegen wie nog een strafrechtelijk onderzoek loopt, zegt alle vertrouwen te hebben in het onderzoek van Deloitte. Dat is mogelijk net voor de zomer klaar.

Geen genoegen mee nemen

Inmiddels hebben verschillende Kamerleden gezegd hier geen genoegen mee te nemen. In een brief aan de andere fracties stellen PvdA en GroenLinks voor om bij het verzoek te blijven.

"Ons verzoek gaat niet over de rechtmatigheid van de deal, maar over de rol van de toenmalig minister van VWS en de manier waarop de Kamer is geïnformeerd." Zij hebben opnieuw om een feitenrelaas gevraagd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl