Sociale huurwoningen in Den Haag
NOS Nieuws

'Bijna twee derde gemeenten heeft te weinig sociale huurwoningen'

In elke gemeente moet van het kabinet 30 procent van alle woningen in de categorie sociale huur vallen, maar twee derde van de gemeenten haalt dat niet, concludeert Trouw na eigen onderzoek.

De 30-procentnorm staat in de woningmarktplannen die minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde. De minister wil dat alle gemeenten meehelpen bij het oplossen van het woningtekort voor groepen als ouderen, studenten, statushouders en dak- en thuislozen.

Voor veel gemeenten wordt dat een zware opdracht, meldt Trouw op basis van berekeningen. 40 procent van de gemeenten heeft minder dan een kwart sociale huurwoningen en een op de zeven blijft zelfs onder de 20 procent steken.

Rozendaal

De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Groningen heeft met 57 procent het grootste aandeel sociale huurwoningen. In het Gelderse Rozendaal is het aandeel met 5 procent verreweg het kleinst.

De situatie is de afgelopen jaren alleen maar slechter geworden. Het aantal sociale huurwoningen neemt gestaag af, en zittende bewoners stromen nauwelijks door. In 2015 wezen corporaties nog 210.000 woningen toe aan nieuwe huurders, in 2020 waren dat er nog maar 180.000. Daar komt bij dat de huizen met de laagste huren het snelst verdwijnen.

Minister De Jonge wil de 30-procentnorm opnemen in prestatieafspraken met gemeenten, provincies en corporaties.

In deze interactive van NOSop3 zie je hoe lang je in jouw gemeente wacht op sociale huur:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl