NOS Nieuws

Steden trekken bij minister aan de bel over armoede door dure energie

Nederland steden roepen het kabinet dringend op om meer maatregelen te treffen tegen energiearmoede. Nu de energieprijzen blijven stijgen krijgen de stadsbesturen steeds meer signalen van inwoners die hun rekening niet kunnen betalen.

"We maken ons grote zorgen", schrijven de bestuurders van de veertig grootste en middelgrote steden, de zogenoemde G40, in een brief aan minister Schouten (Armoedebeleid). Ze roepen op tot een meer structurele aanpak van het probleem. De huidige maatregelen van het kabinet zijn volgens de G40 onvoldoende.

Schrijnende signalen

"Signalen die we krijgen van inwoners zijn steeds vaker schrijnend en voorbodes van dreigende schuldenproblematiek", schrijft wethouder Rob de Geest van Deventer in de brandbrief.

Hij verwijst naar berekeningen van het CBS dat een gemiddelde energierekening op jaarbasis met 1700 euro stijgt. Met de 400 euro belastingcompensatie en de eenmalige compensatie voor lage inkomens van 200 euro resteert er nog altijd een bedrag van 1100 euro, betoogt De Geest. "Inwoners met een laag inkomen kunnen die stijging niet opvangen."

'Nu actie nodig'

Om te voorkomen dat burgers in de schuldhulpverlening belanden, is het volgens de G40 belangrijk om nu in actie te komen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen aan de benzinepomp tot recordhoogte gestegen. Ook de gasprijzen zijn fors opgelopen.

Het stimuleren van energiebesparende maatregelen biedt geen oplossing op de korte termijn, staat in de brief. De gemeenten stellen ook dat een energiecompensatie via de bijstand praktisch onhaalbaar is. "Bovendien duurt het al te lang om de energiecompensatie voor de lage inkomens te organiseren, terwijl onze inwoners deze compensatie nù nodig hebben."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl