Jonge patiënt (archief)
NOS Nieuws

Sluiting kinderhartcentra Leiden en Groningen uitgesteld, eerst onderzoek

De sluiting van de kinderhartcentra in Leiden en Groningen gaat voorlopig niet door. Minister Kuipers van Volksgezondheid laat het plan om van de vier kinderhartcentra in Nederland juist deze twee locaties te sluiten opnieuw beoordelen.

"Ik ben bereid als daar inhoudelijk redenen voor zijn, de keuze voor deze locaties te heroverwegen", schrijft Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgende week staat een debat gepland over de omstreden sluiting van twee van de vier kinderhartcentra. Ook politieke partijen als D66 en het CDA worstelen met het besluit van Kuipers' voorganger Hugo de Jonge om juist deze specifieke locaties dicht te doen.

Rapporten

Er wordt al bijna dertig jaar gediscussieerd over de concentratie van de zeer gespecialiseerde behandeling van complexe hartproblemen bij kinderen in Nederland. Nu gebeurt dat in vier centra in Leiden, Groningen, Rotterdam en Utrecht.

Zowel de politiek als de betrokken bestuurders zijn het erover eens dat concentratie van de kinderhartzorg de beste gespecialiseerde behandeling kan opleveren. In tientallen rapporten over de concentratie van zorg wordt diezelfde conclusie getrokken.

Knoop

Het vorige kabinet had gehoopt dat de bestuurders van de vier centra gezamenlijk een keuze zouden maken, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk hakte toenmalig minister De Jonge de knoop door en koos voor het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht.

Kuipers gaat in de Kamerbrief uitgebreid in op de argumenten voor dit besluit en schrijft dat hij erin gelooft. Tegelijkertijd constateert hij "tegenstrijdige beelden" in de aangeleverde informatie. Zo zegt het Leids UMC dat de conclusie dat dit ziekenhuis niet aan de juiste criteria voldoet "op een misverstand" berust.

De minister ergert zich openlijk aan de ophef en opgelaaide discussie over de naderende sluiting van de kinderhartcentra in Leiden en Groningen. "Ik constateer dat sommige bestuurders en professionals over en weer in de media elkaar de maat nemen", aldus Kuipers. "Dat geeft onzekerheid bij de patiënten en hun naasten."

Heroverwegen

Gezien de onduidelijkheid die is ontstaan, vraagt Kuipers de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de keuze om alleen de centra in Rotterdam en Utrecht open te houden. "Mocht de NZa op basis van de impactanalyse concluderen dat er gegronde inhoudelijke redenen zijn om een andere keuze te maken over de locaties, dan ben ik bereid om dit te heroverwegen."

Hij heeft een duidelijke voorwaarde: het moeten niet meer dan twee locaties zijn. Het onderzoek van de NZa moet voor de zomervakantie afgerond zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl