De installatie van de NAM in Rossum
NOS Nieuws

Vijlbrief schort opslag afvalwater Twente niet op, kijkt wel naar alternatief

Staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken laat het injecteren van giftig afvalwater in de Twentse bodem voorlopig nog niet stilleggen. Hij negeert daarmee een wens van de Tweede Kamer, die wil dat de opslag van het water in lege gasvelden per direct wordt gestopt. Inwoners van Twente zijn bang voor vervuiling van de bodem en het grondwater en voor aardschokken.

In een brief aan de Kamer schrijft Vijlbrief dat hij geen rechtsgrond heeft om het injecteren stil te leggen, zolang de NAM een vergunning heeft. Het water is een restproduct van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek en wordt al jaren naar Twente gepompt om daar ondergronds opgeslagen te worden.

Vijlbrief schrijft dat hij ondanks de vergunning wel zou kunnen besluiten om de activiteiten stil te leggen, maar dat zo'n besluit juridische en financiële consequenties heeft. Een afgegeven vergunning kan niet willekeurig worden ingetrokken. "Dat zou haaks staan op de beginselen van behoorlijk bestuur. NAM zou dan mogelijk gecompenseerd moeten worden."

Alternatief

De staatssecretaris is wel "zeer gemotiveerd" om een alternatief voor de waterinjectie in Twente te vinden. Hij wil daarover een besluit nemen nadat de NAM een herevaluatie van de verwerking van het afvalwater heeft gemaakt. Vijlbrief wil dat die uiterlijk 1 juli klaar is.

Er wordt gekeken naar vier alternatieven voor de waterinjectie in Twente. Een alternatief waarbij het afvalwater wordt opgeslagen in de buurt van Schoonebeek en gezuiverd wordt, spreekt Vijlbrief aan, omdat de hoeveelheid water die daarbij geïnjecteerd wordt kleiner is.

De motie om de lozingen stop te zetten was ingediend door CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Die laat weten blij te zijn dat de staatssecretaris "de koers eindelijk aanpast" en naar alternatieven zoekt.

Overigens liet de NAM vorige maand ook al weten binnen drie jaar te willen stoppen met het injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. De directeur zei toen tegen de gemeenteraad van Dinkelland dat het vertrek uit Twente "grote urgentie" heeft.

Herman Finkers

Begin vorig jaar werd het injecteren in Twente stilgelegd, nadat er bij Rossum een scheur was ontdekt in een van de injectieputten. Uit onderzoek van de NAM bleek dat er waarschijnlijk geen lekken zijn geweest, waarna het opslaan van het water weer is hervat.

Het protest tegen de waterinjecties wordt gesteund door de bekende Twentse cabaretier Herman Finkers. Hij noemt het "levensgevaarlijke roulette" en waarschuwt voor "Groningen in het kwadraat", als de injecties doorgaan. Finkers stuurde vorig jaar een brief aan de fractievoorzitters van de regeringspartijen, waarin hij opriep tot stopzetting van de lozingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl