VU-studenten bij een tentamen in de RAI
NOS NieuwsAangepast

'Politiek moet voorkomen dat studenten studie uitstellen tot komst basisbeurs'

De Vereniging Hogescholen wil dat de politiek voorkomt dat aankomende studenten hun inschrijving uitstellen, omdat ze de herinvoering van de basisbeurs willen afwachten. Hoe de politiek dat doet, is aan de politiek, zegt voorzitter Limmen. Maar als dat niet gebeurt, kan dat "funest" zijn voor de arbeidsmarkt.

In het regeerakkoord staat dat in september volgend jaar het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs terugkeert. Hoe hoog die beurs wordt en wie er recht op heeft, moet nog blijken, maar het kan een uitwonende student zomaar drie- of vierduizend euro in studieschuld schelen. En dat geldt ook voor huidige studenten die erover denken om er een jaar tussenuit te gaan.

Nederland kent op de arbeidsmarkt nu al een enorme vraag in alle sectoren, zegt Limmen, die dagelijks wordt benaderd door sectoren die schreeuwen om personeel. Die zeggen: "Help ons". De politiek moet daarom iets doen om uitstel te voorkomen.

Een basisbeurs met terugwerkende kracht tot 1 september van dit jaar of een korting op het collegegeld zou een oplossing kunnen zijn, maar Limmen vindt het niet zijn taak om oplossingen aan te reiken. Volgens hem is aan de politiek om zo snel mogelijk duidelijk te maken wat er wordt geregeld rond de basisbeurs. "Je zou zo snel mogelijk uitspraken willen die rust geven op dit front. Hoe gaat het eruit zien en voor wie wel en voor wie niet."

Universiteiten

Ook de universiteiten doen een beroep op de politiek. Ze willen grenzen kunnen stellen aan het aantal buitenlandse studenten. Het aantal studenten dat ingeschreven staat op een Nederlandse universiteit is dit studiejaar naar een recordhoogte gestegen. Het zijn er ruim 340.000, een stijging van 4 procent. Van hen komen er 80.000 uit het buitenland en dat aantal groeit nog steeds.

"Wereldwijd is er een grote vraag naar hoger onderwijs", zei voorzitter Duisenberg van Universiteiten van Nederland (UNL) in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat betekent dat de druk op universiteiten steeds groter wordt: de collegezalen worden voller, er is meer vraag naar kamers en de werkdruk onder docenten neemt toe, omdat de financiering niet gelijk meegroeit."

De universiteiten willen dat Den Haag instrumenten levert waarmee de universiteiten kunnen sturen, om te beginnen op de aantallen studenten van buiten Europa. "Daarin is Nederland echt anders dan andere landen", zei Duisenberg. "Andere landen kunnen maxima stellen. Wij kunnen dat niet. Wij moeten iedere student die zich aanmeldt ook aannemen."

Engels en Nederlands

Hij pleit ervoor om per opleiding te kijken wat wenselijk is. "Zo'n studie wordt vaak aangeboden in zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige variant. Dan zouden we graag een maximum stellen op de Engelstalige variant en dan kunnen we de Nederlandstalige helemaal openlaten en daar de toegankelijkheid borgen. We hopen dat de politiek met dit soort voorstellen heel hard aan de slag gaat. Omdat het heel erg nodig is."

Ook op de hogescholen steeg het aantal leerlingen naar een recordhoogte. Daar staan nu ruim 492.000 studenten ingeschreven, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Dat is een stijging van een half procent ten opzichte van vorig studiejaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl