In de Hedwigepolder wordt al druk gewerkt
In samenwerking met
Omroep Zeeland
NOS Nieuws

Hoeveelheid pfas valt mee, Hedwigepolder snel onder water

De schorren in de Hedwigepolder zijn vervuild met pfas, maar de hoeveelheid van die chemische stoffen valt mee en blijft onder de norm. Dat betekent dat de polder waarschijnlijk nog dit jaar onder water wordt gezet, meldt Omroep Zeeland.

Eerder waren er grote zorgen over de vervuiling met pfas. De Hedwigepolder ligt vlak bij chemisch bedrijf 3M in het Belgische Zwijndrecht. Eind oktober legde de Vlaamse overheid daar de productie stil toen bleek dat bij 90 procent van 800 omwonenden van de fabriek te hoge pfos-waarden (een stof die tot de pfas-familie behoort) in het bloed zaten.

Eerder al zei ook Géry de Cloedt, voormalig eigenaar van de Hedwigepolder, dat ernstige vervuiling dreigt als met pfas vervuild water uit de Westerschelde de polder in stroomt.

Slib afgevoerd en onderzocht

De provincie liet slib uit de schorren (delen die soms onder water staan) afvoeren en onderzoeken en stelt dat de hoeveelheid pfas binnen de gestelde normen blijft. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat het ontpolderingsproject kan doorgaan.

De provincie zegt de ontwikkelingen in de gaten te blijven houden en extra onderzoek te doen door slibmonsters te nemen. Ook zal vervuild slib niet worden hergebruikt. In plaats daarvan wordt het afgevoerd voor onderzoek naar het Rijksdepot Hollandsch Diep.

Stroomversnelling

De ontpoldering van de Hedwigepolder komt nu in een stroomversnelling terecht. Eerder deze week bleek ook al dat de Scheldedijk versneld kan worden afgegraven. Dat kan doordat de grond van de dijk wordt gebruikt voor de aanleg van een panoramaheuvel, een bijna dertig meter hoge heuvel met een uitzichttoren van 25 meter erop.

Lang niet iedereen in de gemeenteraad van Hulst is het eens met die panoramaheuvel. Een aantal raadsfracties is bang dat een toeristische trekpleister ontstaat, midden in een natuurgebied. Toch heeft de gemeente de vergunning sneller dan gedacht rond. Als gevolg daarvan stroomt er waarschijnlijk nog dit jaar water in de voormalige Hedwigepolder. Oorspronkelijk zou dat pas in 2023 zijn.

De Hedwigepolder, van vruchtbare klei naar nieuwe natuur

Advertentie via Ster.nl