Een Talibanstrijder in Kabul
NOS Nieuws

VN: tientallen functionarissen in Afghanistan gedood door Taliban

De Taliban en hun medestanders hebben vele tientallen voormalige tolken en functionarissen gedood, schrijft VN-baas Antonio Guterres in een rapport. Hij baseert zich op geloofwaardige meldingen van buitenrechtelijke executies en verdwijningen sinds de machtsovername in augustus vorig jaar.

Het rapport aan de Veiligheidsraad is ingezien door persbureau Reuters. In het document wordt het beeld bevestigd dat mensenrechtenorganisaties al langer schetsen. Het is de eerste keer dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een rapport opstelt over misstanden in het nieuwe Afghanistan.

Beloftes geschonden

Guterres vindt het aannemelijk dat ruim honderd ex-overheidsmedewerkers en personen die de internationale coalitie hebben ondersteund, zijn gedood. Ruim een derde van die moorden zou gepleegd zijn door Talibanstrijders of in opdracht van de nieuwe machthebbers, ondanks herhaaldelijke beloftes dat deze mensen ongedeerd zouden blijven.

Verder acht Guterres het geloofwaardig dat zeker vijftig mensen buitenrechtelijk zijn geëxecuteerd, omdat ze lid zouden zijn geweest van een lokale tak van terreurgroep Islamitische Staat.

Nieuwe meldingen van misstanden stromen binnen bij de VN. "Mensenrechtenbeschermers en mediawerkers worden voortdurend aangevallen en geïntimideerd. Ook worden ze zonder bewijs gearresteerd, mishandeld en gedood", wordt Guterres geciteerd.

De economie van het land zit in een neerwaartse spiraal en er moet snel worden gehandeld, zegt de VN- chef op Twitter:

De Afghaanse burgers zijn de dupe van de humanitaire en economische crisis. Volgens Guterres is de situatie alleen maar verslechterd sinds de Taliban op 31 augustus weer aan de macht kwamen

Hij pleit ervoor om de VN-hulpmissie in Afghanistan te hervormen. Een nieuw mensenrechtenorgaan is volgens hem noodzakelijk om de situatie te verbeteren.

De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties schreef al eerder over verdwijningen en moorden onder de Taliban. Ook zouden kindsoldaten zijn gerekruteerd en worden op grote schaal de rechten van vrouwen geschonden. In dit rapport werd eveneens gesproken over de executie van vijftig veronderstelde IS'ers, die zouden zijn onthoofd of opgehangen.

Tolk doodgeschoten

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat een Afghaanse tolk die voor de Nederlandse missie heeft gewerkt is doodgeschoten in Kabul. De Taliban beschouwen mensen die samen hebben gewerkt met de buitenlandse bezettingsmacht als verraders.

In de nasleep van de aanslagen op de Twin Towers in New York viel een westerse coalitie onder leiding van de VS in oktober 2001 Afghanistan binnen. De Verenigde Staten en hun bondgenoten versloegen de Taliban en installeerden een nieuwe regering. Maar na vertrek van de buitenlandse strijdkrachten vorig jaar heroverden de Taliban Kabul nagenoeg zonder slag of stoot, na een snelle opmars in de weken daarvoor.

Wie de Taliban zijn en wat ze willen, zie je in deze uitlegvideo:

Taliban heersen weer in Afghanistan, wie zijn ze en wat willen ze?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl