De middageucharistie in de Abdij van Berne ANP

Rooms-katholieken in Nederland zijn veel progressiever dan de kerk zelf, blijkt uit onderzoek van I&O Research onder (voormalig) rooms-katholieken in opdracht van Trouw. Slechts 14 procent van de actieve rooms-katholieken vindt dat de kerkelijke leiding met zijn tijd meegaat.

Driekwart van de actieve gelovigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is voorstander van vrouwen in het priesterambt en voor het kerkelijk homohuwelijk, terwijl beide zaken ingaan tegen wat door de kerk als goddelijke, onveranderlijke wet wordt beschouwd.

Verder wordt euthanasie onder gelovigen breed geaccepteerd en 65 procent van de actieve rooms-katholieken is voor hulp bij voltooid leven. Meer dan de helft wil af van het verbod op abortus dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk geldt.

Uit de cijfers klinkt een roep om verandering, maar de groep die het eens noch oneens is met een aantal stellingen is nog steeds vrij groot, zegt I&O-onderzoeker Charlotte van Miltenburg tegen Trouw. Slechts voor 8 procent is het verschil tussen de eigen opvattingen en die van de kerkelijke leiding mogelijk een reden om de kerk de rug toe te keren.

Grootste kerkgenootschap

De actieve leden zijn bijna net zo progressief als de voormalig rooms-katholieken. Van die laatste groep zegt een kwart dat de conservatieve opvattingen van de kerk de reden waren voor vertrek. Het seksueel misbruik binnen de kerk was ook voor een kwart de reden om weg te gaan. Maar de belangrijkste reden is dat mensen niet meer geloofden.

Wat verder opvalt, is dat rooms-katholieken onder de 34 jaar conservatiever zijn dan 65-plussers ten aanzien van het celibaat. Ook geloven ze vaker in de hel. De steun voor de kerk is het grootst in de leeftijdsgroep tussen de 35 en 49 jaar, waar een derde achter de conservatieve lijn staat. Het zijn vooral de ouderen die grote donaties doen.

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland krimpt, maar is met 3,8 miljoen ingeschreven leden nog altijd veruit het grootste kerkgenootschap. Wel maakt twee derde van de rooms-katholieken zich zorgen over de toekomst van de kerk en een kwart verwacht zelfs dat de kerk over 25 jaar geen rol van betekenis meer speelt.

STER reclame