Boa's geven een waarschuwing aan medewerkers van het cultuurpaleis Amare in Den Haag, vanwege de actie Theater Kapsalon
NOS Nieuws

Dertig burgemeesters roepen op coronabeleid 'fundamenteel te herzien'

Burgemeesters van dertig gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Breda, roepen het kabinet op om het coronabeleid "fundamenteel te herzien". Dat doen ze in een opiniestuk in de Volkskrant.

Onder de ondertekenaars zijn bijna alle burgemeesters die voorzitter zijn van een Veiligheidsregio. Morgen komen zij bij elkaar voor een extra Veiligheidsberaad omdat ze snel meer perspectief voor de horeca- en cultuursector willen.

Volgens de burgemeesters is de huidige manier van het nemen van "ad-hocmaatregelen" van het kabinet niet meer houdbaar. Als er maatregelen genomen worden, moeten die "voorspelbaar, logisch en redelijk" zijn, schrijven ze. Ze wijzen onder meer naar de steeds wijzigende regels en adviezen rondom mondkapjes.

Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema uitte in tv-programma Op1 kritiek op de huidige maatregelen:

Halsema: 'Maatregelen missen elke logica zo langzamerhand'

Burgemeesters krijgen de laatste weken steeds meer te maken met protestacties tegen het coronabeleid. In verschillende steden gingen winkels en horeca uit protest open, en vandaag was er ook een protestactie in de cultuursector. Theaters en musea vinden het onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld winkels, sportscholen en kappers wel open mogen, maar zij niet.

Kapsalon Theater

Door musea een dag te bestempelen als sportschool, en theaters als kapsalon, probeerde de cultuursector de regels op ludieke wijze te omzeilen. Hoe daarop werd gehandhaafd verschilde per gemeente. "De samenleving zoekt de mazen van de wet, uit onvrede over de maatregelen en uit wanhoop over de uitzichtloze positie waarin een groot aantal maatschappelijke sectoren is komen te verkeren", zeggen de burgemeesters daarover.

Bezoekers konden zich vandaag in het Concertgebouw laten knippen, terwijl ze luisterden naar een concert:

Kapsalon Het Concertgebouw: 'Supergoed dat de cultuursector eindelijk iets van zich laat horen'

In het begin van de coronacrisis werd er meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, stellen de burgemeesters, terwijl nu is gekozen voor regels van bovenaf. "Burgemeesters werden vooraan gezet als de verantwoordelijke uitvoerders van de landelijke maatregelen die dwingend aan burgers werden opgelegd. Van een sluitstuk werd lokale handhaving het centrale element van de crisisbestrijding."

Ze hekelen het feit dat verschillende sectoren niet meer betrokken worden bij de uitvoerbaarheid van maatregelen en worden weggezet als "lobbyisten voor het eigenbelang". "Regels werken echter alleen als ze rusten op maatschappelijke en politieke overeenstemming: als mensen doordrongen zijn van de noodzaak van de regel en in overgrote mate bereid zijn deze vrijwillig te volgen."

'Waarden van onze samenleving'

Als het nodig is zullen de burgemeesters handhaven maar ze willen ook de ruimte om "naast onze inwoners, onze ondernemers, onze kunstenaars enzovoort te staan en een beschermende arm om hen heen te kunnen slaan, in plaats van hen alsmaar te bestraffen". Om dat te bewerkstelligen moeten de "waarden van onze samenleving vooropstaan, bestrijding van het virus dient daarop te volgen".

Concreet betekent dat volgens de burgemeesters: "Onderwijs dient altijd en voor iedereen toegankelijk te worden gegeven, publieke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen (zoals cultuur, horeca, buurthuizen) schragen onze samenleving en dienen altijd open te kunnen zijn. De gezondheidszorg moet zo worden ingericht dat het vrije samenleven er niet of zo min mogelijk door wordt gehinderd."

Het andere coronabeleid dat zij voorstellen zou de oplopende druk in de samenleving wegnemen, stellen ze in de brief. "Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt door ongelijke en selectieve handhaving (horeca oogluikend open laten gaan en theaters niet)."

Het kabinet heeft eerder gezegd binnenkort met een langetermijnvisie op de bestrijding van corona te willen komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl