Gert-Jan Segers (CU), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA)
NOS NieuwsAangepast

'Nieuw kabinet moet doorpakken om klimaatambities waar te maken'

Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt dat de nieuwe coalitie een veelbetekenende stap maakt met het verhogen van de klimaatambities, maar waarschuwt dat doelen voor 2030 mogelijk niet worden gehaald. Verschillende plannen wachten nog op uitwerking en onderbouwing, maar de tijd dringt.

In het coalitieakkoord dat vorige week werd gepresenteerd spreken VVD, D66, CDA en ChristenUnie af om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Uit voorzorg wordt de lat nog iets hoger gelegd, op 60 procent reductie, als extra speling.

"Onze observatie is dat de tijd die nodig is voor de uitwerking van het coalitieakkoord in concreet beleid en de uitvoering daarvan, op gespannen voet staat met het tijdig realiseren van de ambities uit het akkoord", schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een reflectie op het akkoord. "Bovendien heeft een deel van de maatregelen die in het akkoord worden voorgesteld een vrijwillig karakter."

Kernenergie

Om de doelen voor na 2030 te halen, worden de voor- en nadelen van nieuwe kerncentrales onderzocht. Het Planbureau noemt die keuze opvallend, omdat nog onduidelijk is of het voordeel van de centrales opweegt tegen de kosten.

Volgens het Planbureau zou het nieuwe kabinet er goed aan doen om een vergelijking met alternatieven te maken en dan factoren zoals kosten, ruimtegebruik, leveringszekerheid en opslag van radioactief afval daarin mee te nemen.

Weglekken

In de plannen trekt de coalitie tientallen miljarden uit om bijvoorbeeld te verduurzamen en problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het Planbureau waarschuwt voor het risico dat het geld niet op de juiste plek terechtkomt.

Zo wordt er geld ingezet om meer huizen te bouwen, maar door tekort aan personeel en materiaal lukt dat mogelijk op korte termijn niet. Dat geld kan dan weglekken naar de bouwsector, waarschuwt het Planbureau.

Over de nieuwe ministersposten die er in het nieuwe kabinet komen is het Planbureau niet meteen enthousiast. "Zonder de benodigde onderlinge afstemming en zonder afdoende bevoegdheden of middelen en ambtelijke capaciteit bieden deze nieuwe ministersposten geen garantie voor effectiever beleid", schrijft het bureau in de reflectie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl