Paarse vrijdag op een middelbare school
NOS NieuwsAangepast

Welzijn lhb-jongeren loopt achter op dat van heterojongeren

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar ervaren in hun leven meer welzijns- en leefstijlproblemen dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar verschillen tussen jongeren met verschillende seksuele oriëntaties. Het onderzoek ging alleen over lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren.

Het onderzoek is gepubliceerd op Paarse Vrijdag, de jaarlijkse actiedag waarop scholieren en studenten hun solidariteit met lhbti'ers kunnen tonen door de kleur paars te dragen.


De leerlingen op deze school vinden Paarse Vrijdag heel belangrijk en vieren het groots:

Paarse Vrijdag wordt groots gevierd op deze school

Volgens het onderzoek geeft 32 procent van de lhb-jongeren aan zich ten minste wekelijks ongelukkig te voelen. Dit is drie keer zo vaak als bij de heteroseksuele jongeren, waar dit percentage 10 procent is. Bijna de helft van de jonge lhb'ers kampt met psychische problemen: 43 procent. Dat is ruim twee keer zo veel als bij heteroseksuelen het geval is.

De steun die jonge lhb'ers krijgen, blijkt een belangrijke pijler te zijn voor hun welzijn. Het onderzoek wijt de welzijnsverschillen tussen lhb-jongeren en heteroseksuele jongeren aan het ontbreken van die steun.

Volgens onderzoeker Willem Huijnk gebeurt dit onder andere in de thuissituatie. "De lhb-jongeren geven aan dat ze hun problemen thuis minder kwijt kunnen. De band met hun ouders is kwalitatief minder goed, waardoor ze hun zorgen minder kunnen bespreken met hun ouders. En we zien dat die band met hun ouders een bron is van ongeluk of problemen. Met name natuurlijk als je in een situatie opgroeit waar homoseksualiteit wat minder geaccepteerd is."

Ook de situatie op school blijkt een belangrijke rol te spelen. "Lhb-scholieren worden vaker gepest dan heteroseksuele scholieren. Ze geven aan dat hun band met leraren gemiddeld minder goed is en de sfeer in de klas minder positief wordt ervaren."

Klachten

Door het gebrek aan steun in de thuis- en schoolsituatie ervaren de lhb-jongeren vaker psychosomatische klachten en emotionele en gedragsproblemen. Bovendien vergroot het het risico op overgewicht en middelengebruik, zoals roken en drinken, stellen de onderzoekers. Jonge lhb'ers hebben daarnaast ook vaker slaapproblemen: ze slapen minder lang en voelen zich vaker moe of uitgeput. Eerder onderzoek wijst uit dat langdurige slaapproblemen gepaard gaan met allerlei fysieke en psychische klachten, zoals concentratieproblemen en depressies.

Meer kennis van lhb-problematiek bij professionals zou volgens Huijnk kunnen helpen het welzijn onder de jongeren te verbeteren. "Dit geldt bijvoorbeeld ook voor leraren en schoolleiders, voor jongerenwerkers, voor medewerkers van centra voor Jeugd en Gezin, voor zorgverleners en voor sportaanbieders."

Gender and Sexuality Alliance

Een manier waarmee op school aandacht voor gender en seksualiteit kan worden vergroot, is door een Gender and Sexuality Alliance (GSA). Dat is een club opgericht door leerlingen, waarin ze samenkomen om te praten en waarin activiteiten worden georganiseerd om discriminatie te laten afnemen. Volgens COC Nederland is er op ongeveer 80 procent van de Nederlandse middelbare scholen een GSA actief.

"De sociale veiligheid van lhb's is groter op scholen met een GSA. Scholieren op scholen met een GSA denken positiever over homoseksualiteit en hebben eerder het idee dat lhb-scholieren daar uit de kast kunnen komen", aldus Huijnk.

Hoewel de verschillen tussen lhb-jongeren en heterojongeren op een aantal gebieden wel wat kleiner zijn geworden, blijft het volgens Huijnk een maatschappelijk probleem dat nog steeds heel urgent en relevant is. "Het maatschappelijk debat is veel opener dan een aantal jaar geleden, het is veel meer een bespreekbaar punt. Maar aan de andere kant is het ook echt niet zo dat de acceptatie overal even hoog in het vaandel staat."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl