Een stemmer bij de herverdelingsverkiezingen in Noord-Holland en Noord-Brabant, vorige maand
NOS Nieuws

Vervroegd stemmen weer mogelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen

Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen kan er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar in verband met corona vervroegd worden gestemd. In elke gemeente gaan er een aantal stemlokalen open waar kiezers ook al op 14 en 15 maart hun stem uitbrengen. De Eerste en Tweede Kamer hebben daarmee ingestemd.

"Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee beter in staat zijn om hun eigen moment te kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal", schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. "Door dit besluit nu te nemen, biedt de regering gemeenten tijdig duidelijkheid voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart."

De wet waarmee het vervroegde stemmen is geregeld, is de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv). Die zou op 1 januari verlopen, maar wordt nu verlengd tot 1 juli. Ollongren noemt die verlenging noodzakelijk met oog op de onzekere situatie rond corona.

Mondkapjes en kuchschermen

Naast vervroegd stemmen, maakt deze wet mogelijk dat er indien nodig ook andere maatregelen getroffen kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes in stembureaus worden voorgeschreven en kan er worden besloten om kuchschermen te plaatsen.

Verder is er in elk stembureau een stembureaulid aanwezig dat toeziet op de naleving van de coronamaatregelen die eventueel van kracht zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook is er meer tijd voor het vaststellen van de uitslag. Nieuwe raadsleden worden nu niet acht maar veertien dagen na de stemming geïnstalleerd, dus op 30 maart.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl