NOS Nieuws

CBS: CO2-uitstoot door biomassa stijgt met 16 procent

De CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door biomassa is in 2020 met 16 procent toegenomen, blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De toename komt vooral doordat energiecentrales meer biomassa hebben gebruikt om elektriciteit op te wekken. Sinds 2016 is het gebruik van biomassa voor de energievoorziening verdrievoudigd.

Biomassa wordt gezien als hernieuwbare energiebron. Onder biomassa vallen bijvoorbeeld houtsnippers die worden bijgestookt in kolencentrales. Voor de CO2-uitstoot van een land wordt de emissie die biomassa veroorzaakt niet meegeteld. In EU-verband is afgesproken dat de aanleg van nieuwe planten en bomen die uitstoot moet compenseren. Die nieuwe planten en bomen nemen de CO2 dan weer op.

Voor biomassa is een belangrijke rol weggelegd bij het halen van de klimaatdoelen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen 49 procent minder zijn dan in 1990 en in 2050 95 procent minder. Biomassa is met name bedoeld als overgangsmiddel: het kan gebruikt worden tot er genoeg energie uit volledige uitstootvrije bronnen gewonnen kan worden.

Oerbos in Estland

Toch is het gebruik ervan ook omstreden. Nederland heeft niet genoeg eigen resthout uit bijvoorbeeld bos- en landbouw om te voorzien in alle behoefte aan biomassa. Daarom wordt ook hout uit het buitenland gehaald. Volgens milieuorganisaties leidt dat tot aantasting van de natuur en de biodiversiteit in bijvoorbeeld Estland, waar veel hout geproduceerd wordt voor biomassa.

In totaal komt 11,3 procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen door biomassa. Het gaat om 19 miljoen ton. Meer dan de helft van de hernieuwbare energie in Nederland wordt opgewekt uit biomassa, waarvan weer de helft door hout gestookt in energiecentrales. Daarmee is biomassa de belangrijkste hernieuwbare energiebron in Nederland.

In juni besloot het kabinet nieuwe subsidies voor 'houtige biomassa' voorlopig stop te zetten, totdat er meer duidelijk is over de toekomst van biomassa. Een nieuw kabinet zal met dat plan moeten komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl