De huidige ondergrondse gasopslag bij Norg
In samenwerking met
RTV Drenthe
NOS Nieuws

Drenthe vreest 'seismisch risico' door gaswinning bij Norg

De provincie Drenthe maakt zich grote zorgen over mogelijke gaswinning bij Norg. Als het gas daar wordt gewonnen, neemt het "seismisch risico" in de omgeving toe, schrijft gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) in een woedende brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Met "seismisch risico" doelt Stepstra op het risico dat mensen door aardbevingen lopen, maar ook gebouwen en infrastructuur.

Op dit moment ligt er een grote, ondergrondse gasopslag bij het Drentse dorp. Toen het ministerie onlangs bekendmaakte dat die vervroegd wordt gesloten, was de opluchting groot, zowel bij de provincie als bij omwonenden. Er kan altijd gas weglekken uit een opslag en het risico op aardbevingen in de omgeving is klein, maar niet uitgesloten, bleek eerder uit een seismische risicoanalyse.

Gaswinning uit de opslag

Maar nu blijkt volledig onverwacht dat het ministerie met de sluiting van de gasopslag - hoe tegenstrijdig het ook klinkt - gaswinning uit diezelfde opslag mogelijk maakt. Het gaat daarbij om zogenoemd kussengas, meldt RTV Drenthe. Kussengas is het gas dat nog in de ondergrondse opslag zit om zo de benodigde druk in stand te houden.

Stelpstra zegt "zeer ontstemd" te zijn. Hij vreest dat het ministerie de NAM nu daadwerkelijk toestemming gaat geven om dat kussengas te winnen. De gaskraan iets noordelijker - in het Groningenveld - wordt dichtgedraaid en zeker in het geval van een koude winter is de behoefte aan gas uit kleine gasvelden groot. "De sluiting van het Groningengasveld mag niet leiden tot afwenteling naar Drenthe", aldus Stelpstra in de brief.

Vertrouwen in overheid

Hij vraagt het ministerie nog eens goed na te denken, niet alleen omdat het seismisch risico toeneemt, maar ook omdat de gaswinning opnieuw tot onrust in Norg en omgeving zal leiden. Stelpstra: "Het zal duidelijk zijn dat er veel van het vertrouwen in de overheid gevraagd wordt, wanneer plannen op deze manier wijzigen."

Het ministerie heeft nog niet op de brief van de gedeputeerde gereageerd. Volgende week praten Provinciale Staten in Assen over de kwestie.

Advertentie via Ster.nl