NOS/Jeroen van Eijndhoven

Zes op de tien jeugdzorgaanbieders maken buitensporig veel winst. Het gaat daarbij om minstens 10 procent winst, terwijl 3 tot 7 procent de norm is in de zorgsector. Dat blijkt uit een analyse van jaarrekeningen uit 2019 van 2107 jeugdzorgaanbieders. De analyse is uitgevoerd door Kurtosis op verzoek van Binnenlands Bestuur.

Meer dan 40 procent van de aanbieders maakte zelfs meer dan 20 procent winst. Daarbij ging het vooral om aanbieders die tussen de 100.000 en een miljoen euro omzet draaiden. "Deze bedrijven maken de hoogste winsten, met uitschieters van 50 procent of meer", zegt Wolter van Dam, partner van Kurtosis. "Het gaat vaak om aanbieders voor dyslexie, zorgboerderijen en gezinshuizen."

Volgens Van Dam wijst een normale winst erop dat het geld daadwerkelijk aan zorg wordt besteed. Zo maakten aanbieders met een omzet vanaf een miljoen euro gemiddeld 2 tot 3 procent winst. "Het gaat om de zogeheten systeemaanbieders, zoals instellingen die ggz, crisishulp of jeugdzorg met verblijf bieden", aldus Van Dam.

Voor bijna driekwart van de aanbieders geldt dat minder dan 70 procent van alle uitgaven werd besteed aan het loon van medewerkers. Opvallend, vindt Van Dam. "De zorgsector is een arbeidsintensieve sector. Je mag dan verwachten dat het grootste deel van het budget aan loonkosten wordt besteed." Ook hier ging het vooral om aanbieders tot een miljoen euro omzet.

Onrechtmatigheden en financiële risico's

Er werden niet alleen hoge winsten geconstateerd. Bij bijna een op de vijf zorgaanbieders was er sprake van een onrechtmatigheid en bij 13 procent werden er financiële risico's vastgesteld. De combinatie van een hoge winst en lage loonkosten kan wijzen op zo'n onrechtmatigheid.

De aard en omvang van de problemen liepen uiteen. Zo had een aantal aanbieders de jaarrekening niet goed of onvolledig ingevuld, terwijl andere aanbieders slecht scoorden op bijvoorbeeld de verhouding tussen loonkosten, winst en de salariëring van de bestuurder.

NOS Stories maakte eerder deze video over jeugdzorg, waarin werd gesproken met jongeren:

STER reclame