NOS Nieuws

Krabben en kreeften lijden pijn, dierenclubs willen einde aan levend koken

Krabben, kreeften en octopussen kunnen lijden en pijn ervaren, blijkt uit onderzoek dat de Britse overheid heeft laten uitvoeren. Uit een studie door onderzoekers van de London School of Economics (LSE) blijkt dat er "sterk wetenschappelijk bewijs" is dat tienpotige schaaldieren en koppotige weekdieren gevoel hebben.

Bij onderzoeken over het ervaren van pijn bij kreeften en krabben gaat het vaak over het koken van de dieren, wat in restaurants nog veel gebeurt. In Zwitserland werd het in 2018 verboden om kreeften levend te koken, in Nederland is het toegestaan.

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek naar meer dan 300 wetenschappelijke studies worden de dieren nu opgenomen in de Britse dierenbeschermingswetgeving. Ze hebben complexe hersenen en zenuwstelsels, reageren vergelijkbaar met mensen op pijn en vermijden of minimaliseren schade aan hun lichaam, zeggen de onderzoekers.

'Einde aan niet-verdoofd koken'

In Nederland worden ongewervelde dieren zoals kreeften en krabben niet beschermd door wetgeving als ze worden gedood om te eten. Zeer kwalijk, vindt Wakker Dier. "We beschermen zoogdieren en vogels in de wetgeving, maar alle andere dieren niet. Levend koken is ontzettend inhumaan, het zou verboden moeten worden", zegt directeur Anne Hilhorst. "Het is eigenlijk heel vreemd dat we er maar van uitgaan dat ze geen gevoelsleven hebben."

Volgens Hilhorst komt het onderscheid doordat zoogdieren op mensen lijken. "Het is gemakkelijker om een voorstelling te maken hoe het bij hen werkt dan bij dieren met een hele andere anatomie."

De Dierenbescherming wil een einde aan het niet-verdoofd koken. "Omdat een kreeft vrij groot is en een dik pantser heeft, duurt het tenminste dertig seconden voor de kreeft dood is. Je ziet dan ook dat de kreeft reageert op de hitte door te proberen om te ontsnappen", zegt een woordvoerder. "Bij het levend doorsnijden verzetten de dieren zich ook heftig".

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij zegt de Britse uitkomsten te bestuderen. Volgens het ministerie wees eerder onderzoek in Nederland uit dat er nog onvoldoende kennis beschikbaar was over het ervaren van pijn bij ongewervelde dieren.

'Eerst een elektroshock'

Emeritus hoogleraar dierfysiologie aan de Radboud Universiteit Gert Flik zet vraagtekens bij het begrip 'pijn'. "Een schop tegen onze benen voelen we als pijn, dat is een interpretatie van een pijnlijke prikkel. Daar is een zekere vorm van bewustzijn voor nodig. Het is vrij zeker dat dat niet aanwezig is in krabben, kreeften en octopussen."

Maar wat hem betreft krijgen deze dieren het 'voordeel van de twijfel. "Als je de dieren wil doden om ze op te eten, doe dan alles wat mogelijk is om ongemak te vermijden". Wat Flik betreft krijgen ze eerst een elektroshock en gaan dan de pan in.

In de praktijk is dat lastig, net als verdoven, zegt de Kring van de Oosterscheldekreeft. In de meeste van de dertien Zeeuwse restaurants die deel uitmaken van dit samenwerkingsverband worden ze doodgestoken. "Het mes bam achter bij de kop, in één keer door en dan is het klaar", zegt voorzitter Luit Ezinga. "We denken er echt wel over na. Dit vinden wij een min of meer humane manier. Of je moet helemaal geen kreeften en beesten meer eten."

Vorig jaar werd ruim 1,4 miljoen kilo aan zeekreeften geïmporteerd, blijkt uit CBS-data. Nederland exporteerde bijna 960.000 kilo.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl