Luchtfoto van een ontbost gebied in het Amazoneregenwoud in Colombia
NOS NieuwsAangepast

Wetsvoorstel Brussel moet ontbossing tegengaan met ban op koffie en palmolie

Koffie, palmolie, hout of voedingswaren mogen niet meer geïmporteerd worden uit gebieden waar sprake is van ontbossing. Volgens een wetsvoorstel van de Europese Commissie moeten handelaren gaan controleren of de totstandkoming van producten heeft geleid tot ontbossing. Als dat niet kan worden uitgesloten, mag niet worden geïmporteerd.

De verordening moet ontbossing en aantasting van bossen die door de landen in de EU wordt veroorzaakt aan banden leggen. Volgens de commissie is er wereldwijd in de periode van 1990 tot 2020 420 miljoen hectare bos verloren gegaan, een gebied dat groter is dan de Europese Unie in zijn geheel.

De voorgestelde nieuwe regels moeten garanderen dat de producten die EU-burgers kopen niet bijdragen aan de wereldwijde ontbossing. Dat zijn producten als soja, rundvlees, palmolie, hout, cacao en koffie. Bedrijven die deze grondstoffen op de EU-markt willen brengen, mogen dat alleen doen als de producten "ontbossingsvrij" zijn.

Een grondstof die ontbreekt in het wetsontwerp is rubber. De wet moet worden goedgekeurd door de EU-regeringen en het Europees parlement. De Financial Times meldt dat Europese parlementsleden al gezegd hebben dat rubber nog op een later moment gedurende de onderhandelingen over het voorstel kan worden toegevoegd.

Einde ontbossing 2030

Bedrijven moeten aantonen dat de producten die ze op de Europese markt verkopen geen verband houden met ontbossing van na 31 december 2020. Wie geen nauwkeurige informatie aan de nationale autoriteiten verstrekt via bijvoorbeeld satellietbeelden, kan boetes krijgen tot 4 procent van de jaaromzet, meldt de Financial Times.

Door de consumptie van 'ontbossingsvrije' producten in de EU te stimuleren, moet de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit afnemen. Daarnaast moet de aanpak van ontbossing en aantasting van bossen gunstige gevolgen hebben voor de lokale bevolking, inclusief inheemse volkeren, die sterk afhankelijk zijn van bosecosystemen, aldus de commissie.

Het wetsontwerp, dat moet worden goedgekeurd door de EU-regeringen en het Europees parlement, komt kort na de COP26-klimaattop van de VN, waarin wereldleiders beloofden om tegen 2030 een einde te maken aan de wereldwijde ontbossing.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl