AFP
NOS Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Frankrijk gaat slachtoffers misbruik compenseren

De Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk gaat slachtoffers van seksueel misbruik schadevergoedingen betalen. Zo nodig gaat de kerk daarvoor bezittingen verkopen of leningen afsluiten. De opbrengsten worden gestort in een speciaal fonds.

Er komt een onafhankelijke instantie om te bepalen wie recht heeft op deze compensatie. Die commissie kan snel aan de slag, want de leden zijn al benoemd.

De Franse bisschoppen hebben verder de paus opgeroepen om een visitatiecommissie te laten onderzoeken of de kerk heeft geleerd van het verleden en hoe de kerk het nu doet als het gaat om de bescherming van kinderen.

Stelselmatig in de doofpot

Vorig maand verscheen een opzienbarend rapport, waaruit bleek dat de afgelopen zeventig jaar in Frankrijk zo'n 330.000 kinderen zijn misbruikt door priesters en andere betrokkenen bij de kerk, in de kerk zelf, maar ook bijvoorbeeld in katholieke jeugdkampen of scoutingclubs. Bovendien werden misstanden stelselmatig in de doofpot gestopt.

"We voelden walging en afschuw toen we beseften hoeveel leed zoveel mensen is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan", zegt de voorzitter van de bisschoppenconferentie, Eric de Moulins-Beaufort, de aartsbisschop van Reims.

Hij benadrukt dat de schadevergoeding er niet alleen komt omdat de commissie die de misstanden heeft onderzocht daarop aandringt, maar ook omdat gelovigen dit van de kerk verwachten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl