ANP

Oud-SGP-leider Bas van der Vlies is overleden op 79-jarige leeftijd. Hij was de laatste jaren ernstig ziek en kreeg daarnaast een longontsteking.

Van der Vlies, boegbeeld van de Staatkundig Gereformeerde Partij, zat van 1981 tot en met 2010 in de Tweede Kamer. Van die 29 jaar was hij 24 jaar fractievoorzitter.

Na een studie Weg- en Waterbouw in Delft werd Van der Vlies leraar wiskunde in Utrecht, een baan die hij lange tijd combineerde met het lidmaatschap van Provinciale Staten. Begin jaren 80 vroeg zijn partij hem de overstap naar Den Haag te maken.

Bidden op de parkeerplaats

Het verzoek leidde tot grote persoonlijke nood, onthulde Van der Vlies bij zijn afscheid van de Tweede Kamer. Hij voelde zich aanvankelijk volstrekt onbekwaam. En toen de worsteling te groot werd, zette hij zijn auto stil om te bidden.

Er kwam een duidelijk antwoord terug. "Het was een bevel. Het overweldigde me totaal. Na een tijdje van eerbiedige stilte werd ik er op die parkeerplaats voor ingewonnen."

Van der Staaij zegt diep geraakt te zijn. "Voor mij persoonlijk was Bas een hartelijke en hardwerkende collega. Zijn heengaan is voor de SGP en allen die persoonlijk met hem mochten optrekken, aangrijpend."

Kijk hier hoe SGP-leider Van der Staaij spreekt van een groot verlies voor de SGP:

Van der Staaij: overlijden Van der Vlies groot verlies voor SGP

Van der Vlies ontwikkelde zich tot het geweten van de Kamer. Geregeld waarschuwde hij tegen de verruwing van de parlementaire mores. "We zitten hier in Den Haag in een glazen huis: we moeten onze voorbeeldfunctie serieuzer nemen", zei hij in een interview in 2010. "Als wij elkaar hier ook grof bejegenen, dan is het einde zoek."

Ook was hij de eerste SGP-leider die met enige regelmaat op de televisie verscheen. In orthodoxe kringen stond de beeldbuis te boek als duivels. Ook in huize Van der Vlies ontbrak het apparaat.

Van der Vlies wilde in 2006 stoppen met zijn politieke werkzaamheden, maar hij ging toch nog een termijn door omdat zijn partij in zwaar weer zat. Rond en binnen de SGP was de discussie opgelaaid over de regel van de partij dat vrouwen geen lid mochten worden en zich dus ook niet verkiesbaar konden stellen.

Het deed de partijleider pijn dat de mannenbroeders werden afgeschilderd als de 'polder-taliban'. Een onheus verwijt, vond Van der Vlies. Onder zijn leiding veranderde de SGP langzaam van koers. "We hebben recht op ons eigen tempo", zei hij. Inmiddels zijn vrouwen welkom als lid, maar als SGP-politicus zijn ze nog steeds zeldzaam.

Alleen aan God de eer

In 2010 droeg Van der Vlies dan toch het stokje over aan huidig fractievoorzitter Kees van der Staaij. Bij het afscheid in de Tweede Kamer klonk langdurige applaus. Zijn laatste woorden als Kamerlid waren: Soli Deo gloria (Alleen aan God de eer).

SGP-voorzitter Dick van Meeuwen noemt die woorden typerend voor Van der Vlies en spreekt van een groot verlies. "In hem verliest de partij een man die zich gedurende zijn werkzame leven met hart en ziel inzette voor het staatkundig-gereformeerde geluid in de politiek. "

Demissionair premier Rutte reageerde op Twitter:

STER reclame