NOS Nieuws

Kabinet vraagt advies over vaccin voor kwetsbare kinderen

Het kabinet heeft een advies van de Gezondheidsraad gevraagd over het vaccineren van kinderen onder de 12 jaar. Het gaat alleen om kinderen uit "medische hoogrisicogroepen", die dus een kwetsbare gezondheid hebben.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge dat het voor deze kinderen van belang kan zijn om door middel van een prik beschermd te worden tegen corona. Hij wil onder meer weten welke patiënten in aanmerking zouden moeten komen.

Aanleiding is de aanvraag die BioNTech/Pfizer heeft gedaan bij het Europese geneesmiddelenagentschap EMA om hun vaccin ook goed te keuren voor 5- tot 12-jarigen. De fabrikant stelt dat de voordelen voor kwetsbare kinderen opwegen tegen eventuele risico's.

'Hoogste prioriteit'

De EMA geeft naar verwachting half december een oordeel over het toedienen van het vaccin aan kinderen. Vanwege het "grote maatschappelijke belang" heeft De Jonge de Gezondheidsraad gevraagd de vraag "met de hoogste prioriteit te behandelen".

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft eind oktober een positief advies gegeven over het inzetten van het BioNTech/Pfizer bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl