NOS Nieuws

Noord-Nederland roept regering op: investeer in Nedersaksen- en Lelylijn

De nieuwe regering moet investeren in de bereikbaarheid van Noord-Nederland, door geld vrij te maken voor de Nedersaksenlijn, tussen Enschede en Groningen, en de Lelylijn van Lelystad naar Groningen. Daartoe roepen de vier noordelijke provincies op.

Alleen met deze twee lijnen, die Groningen verbinden met Enschede en Lelystad, zeggen Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland de bouw van 220.000 extra woningen voor hun rekening te kunnen nemen, die hard nodig zijn om de woningnood tegen te gaan.

De groep die de oproep steunt, bestaat verder uit onder meer de NS, Bouwend Nederland, VCO-NCW, Arriva, overkoepelende woningbouwcorporaties en Noordelijke kennisinstellingen als de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en NHL Stenden.

'Boter bij de vis'

De Nedersaksenlijn en Lelylijn zijn beide opgenomen in de verkiezingsprogramma's van de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De Noordelijke coalitie vindt dat zij nu boter bij de vis moeten doen en de nieuwe treinverbindingen ook op moeten nemen in het regeerakkoord, schrijft RTV Oost.

Nu de formatie steeds verder vordert, en formateur Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) met de vier partijen op het provinciehuis in Groningen praten, wordt er opnieuw aandacht voor de treinverbindingen gevraagd.

Ook in Utrecht wordt er vandaag gelobbyd voor een uitbreiding van het openbaar vervoer in de stad. De gemeente en provincie vragen het Rijk 4 tot 5 miljard euro voor de aanleg van twee nieuwe metrolijnen, die nodig zouden zijn om de groeiende stad leefbaar te houden. Het gaat hier om een metro onder het centrum van de stad en een metrolijn naar Nieuwegein.

"We willen veel woningen bouwen, omdat mensen daarnaar op zoek zijn. En we willen tegelijkertijd dat de stad prettig blijft. Met onze schaarse ruimte willen we heel graag dat mensen zoveel mogelijk lopen, fietsen en met het openbaar vervoer gaan", aldus mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) tegen RTV Utrecht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl