Demissionair staatssecretaris Van Huffelen ANP

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Financiën is niet tevreden over de financiële afhandeling voor ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. "Op heel veel punten is verbetering nodig", zei ze in een debat met een kritische Tweede Kamer. Maar ze waarschuwde ook: "Er is geen gouden oplossing die voor alle ouders werkt".

Gisteren concludeerde de Nationale ombudsman dat het helemaal misgaat met de hersteloperatie. Termijnen worden overschreden en het systeem is te ingewikkeld. Kamerleden willen dat Van Huffelen snel met verbeteringen komt. Maar die wees erop dat de snelheid niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid.

De staatssecretaris is bereid om te kijken naar het voorstel van verschillende partijen om te gaan werken met vaste bedragen. Dat zou de commissie ontlasten die nu van alle ouders individueel moet bepalen hoe hoog de schade precies is. VVD, CDA en ChristenUnie denken dat het veel werk kan schelen als bijvoorbeeld per schadejaar een vast bedrag wordt uitgekeerd.

Catshuisregeling

Veel ouders zijn, ondanks eerdere beloften, nog steeds niet gecompenseerd voor de schade die ze hebben geleden doordat ze van de Belastingdienst vaak hoge toeslagbedragen moesten terugbetalen. De hersteloperatie duurt veel langer dan aanvankelijk gedacht, mede omdat zich steeds weer nieuwe problemen voordoen.

Van de 47.000 mensen die zich als gedupeerde hebben gemeld, heeft op dit moment minder dan de helft de 30.000 euro van de Catshuisregeling ontvangen. Van deze groep mensen is vastgesteld dat ze daadwerkelijk gedupeerd zijn door de uit de hand gelopen fraudejacht van de fiscus. Dat bedrag mogen ze sowieso houden, ook als blijkt dat hun werkelijke schade kleiner is.

De bedoeling was dat de Catshuisregeling voor 1 mei van dit jaar zou zijn afgerond, maar er hebben zich veel meer ouders gemeld dan Van Huffelen had verwacht. Ze ging er ook van uit dat ongeveer de helft van alle ouders genoegen zou nemen met de 30.000 euro, maar tot nu toe hebben pas circa 500 ouders gezegd dat ze het voldoende vinden. Bijna iedereen wil een integrale beoordeling van de werkelijke schade, wat weer extra tijd en mankracht kost.

Volgens de staatssecretaris gaat het veel ouders niet om een hogere schadevergoeding, maar willen ze precies weten wat hen overkomen is, waarom zij slachtoffer zijn geworden. "Het is niet alleen financieel, maar ook emotioneel."

De SP pleitte opnieuw voor een 'ééndagsprocedure' om mensen veel sneller te helpen. In proefprojecten was dat een succesvolle aanpak. De staatssecretaris denkt dat zo'n systeem voor een deel van de ouders kan werken, maar niet voor iedereen.

Ook is ze bereid te kijken naar meer beslissingsbevoegdheid voor de persoonlijke zaakbehandelaars en het geven van meer regie aan de ouders zelf. Volgende maand wil ze met concrete voorstellen komen, maar het geduld van de Kamer raakt op.

STER reclame