Stalbrand
NOS Nieuws

Hogere eisen aan veehouderijen tegen stalbranden en diersterfte

Veehouderijen worden de komende jaren verplicht meer maatregelen te nemen om stalbranden en diersterfte te voorkomen. Dat heeft demissionair minister van Landbouw Schouten aangekondigd. Het aantal stalbranden is de afgelopen jaren niet afgenomen en het aantal dieren dat bij branden sterft, is juist toegenomen. Het gaat om honderdduizenden varkens, koeien, kippen en andere dieren per jaar.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in maart dat de overheid hier te weinig tegen doet en presenteerde aanbevelingen.

Aan grotere veehouderijen worden hogere brandveiligheidseisen gesteld, zoals het maximum aantal dieren dat in een afgesloten staldeel mag staan. Hoe meer dieren in een ruimte, hoe meer er sterven als daar brand uitbreekt. Ook voor nieuw te bouwen stallen komen daar normen voor.

Elektra

Van veel stalbranden wordt de oorzaak nooit duidelijk, maar elektra of slecht aangelegde installaties voor zonne-energie worden als de grote boosdoener gezien. Voor alle veehouderijen komt er daarom een plicht om de installaties jaarlijks "visueel" te laten keuren. Grote veehouderijen moeten om de drie jaar een uitgebreide elektrakeuring laten uitvoeren. De rest van de bedrijven moet dat om de vijf jaar laten doen.

Ook gaat de overheid in gesprek met bedrijven die zonnestroominstallaties in stallen aanleggen om te zien of ondeugdelijk installatiewerk voorkomen kan worden.

Voor de stallen van grote veehouderijen komt er een verplichting om tussen de elektrische installatie en de ruimte waar de dieren staan brandwerend materiaal te plaatsen dat minstens 60 minuten stand houdt. Ook moeten deze bedrijven een branddetectiesysteem gaan aanleggen.

Cursus

In 2024 moet op elke grote veehouderij iemand werken die een cursus brandveiligheidsmanagement heeft gedaan.

Het gebruik van luchtwassers wordt ontmoedigd door het belastingvoordeel daarvoor af te schaffen. De overheid stimuleerde de aanschaf de afgelopen jaren juist, omdat luchtwassers zorgen voor minder uitstoot van ammoniak en fijnstof, maar de elektrische installaties van de luchtwassers leiden geregeld tot kortsluiting en brand.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl