Het grote aantal wilde zwijnen op de Veluwe staat een moeilijke winter te wachten ANP

De wilde zwijnen op de Veluwe staat een zware winter te wachten. De afgelopen jaren hadden de dieren genoeg eikels en beukennootjes om de winter mee door te komen, maar dit jaar zal de schaarste groot zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Wildbeheer Veluwe, die jaarlijks een schatting maakt van het aantal beukennootjes en eikels aan de bomen. De vereniging deed dat in samenwerking met de Natuurkalender, een initiatief van de Wageningen Universiteit.

Gemiddeld geven de bomen op de Veluwe jaarlijks zo'n 4,7 miljoen kilo noten af. Dit jaar komen de dieren er bekaaid vanaf met slechts 1,6 miljoen kilo. De laatste keer dat er zoveel schaarste was, is negen jaar geleden.

Positieve ontwikkeling

Vanwege het koude voorjaar en de natte zomer geven de bomen dit jaar veel minder voedsel af. Als daar nog een strenge winter bijkomt, maakt dat de wilde zwijnen extra kwetsbaar. Ook hebben de dieren dit jaar te vrezen voor een andere vijand: de wolf.

Dat daardoor het aantal zwijnen afneemt, is volgens de onderzoekers alleen maar een goede ontwikkeling. Door de goede voedseljaren is de populatie van wilde zwijnen enorm gegroeid. De wilde zwijnen hebben veel impact op andere diersoorten en brengen schade toe aan de natuur.

Andere dieren de dupe

Niet alleen wilde zwijnen zijn de dupe van het voedseltekort, ook dieren als muizen, houtduiven, vinken en eenden krijgen het zwaar te verduren. En als het aantal muizen afneemt, leidt dit weer tot een tekort aan voedsel voor pasgeboren uilen en boommarters komend voorjaar.

Grotere dieren zoals edelherten en reeën zullen ook moeten interen op hun voedselvoorraad, mogelijk worden ook zij daardoor kwetsbaarder voor wolven.

STER reclame