Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie)
NOS NieuwsAangepast

Coalitie eens over 2 miljard extra voor huren, leraren en energierekening

De VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben overeenstemming bereikt over extra investeringen in de woningmarkt, de lerarensalarissen en de veiligheid. In de plannen wordt ook geld uitgetrokken om de stijgende energierekening van burgers te compenseren. Met de voorstellen wordt de begroting voor 2022 voor bijna twee miljard euro aangepast.

De vier partijen hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen hopen op zo veel mogelijk steun van oppositiepartijen die hebben gepleit voor extra geld, zoals SP, PvdA en GroenLinks voor de verhuurderheffing en de lerarensalarissen en de SGP voor defensie. Maar het is nog niet duidelijk of die het genoeg vinden.

VVD-fractievoorzitter Hermans diende vanavond een motie in waar de plannen voor de extra miljarden in staan. "Maar het is geen VVD-motie", zei Hermans. "We hebben naar alle wensen uit de Kamer geluisterd." Ze zei dat de vier "voormalige coalitiepartners" daar met elkaar over overlegd hebben.

De oppositiepartijen komen zelf ook met voorstellen die geld kosten, zoals het afschaffen van het leenstelsel. In de loop van de avond of nacht wordt over alle moties gestemd.

Lagere huren en energierekening

Voor de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing wordt 500 miljoen euro uitgetrokken. De gedachte is dat woningcorporaties dit geld in lagere huren, onderhoud en nieuwe woningen gaan investeren.

Hetzelfde bedrag gaat naar de lonen van leraren en schoolleiders in het primair onderwijs. Die lopen achter bij de salarissen in het voortgezet onderwijs.

Om de energiekosten van burgers te verzachten wordt ook 500 miljoen euro uitgetrokken. Dit zal waarschijnlijk via de verlagingen van energiebelastingen worden geregeld.

Op het gebied van veiligheid gaat er 300 miljoen euro extra naar defensie en 200 miljoen euro naar de politie en boa's.

De helft van de twee miljard euro komt uit de reservering voor de BIK, een investeringskorting voor bedrijven die al eerder werd geschrapt.

Meer dan 1 miljard

Vanuit het demissionaire kabinet was eerder deze week duidelijk gemaakt dat er voor ongeveer 1 miljard euro ruimte is om de begroting 'op te plussen'. Verschillende oppositiepartijen gaven gisteren in het debat al aan dat veel te weinig te vinden. Met het akkoord dat er nu ligt is dus veel meer geld gemoeid.

Eerder vandaag liet het kabinet al weten structureel 675 miljoen euro uit te trekken om de salarissen in de zorg te verhogen. Dat was een wens van de Kamer, maar de linkse partijen waren boos over de financiering van die maatregel, die deels komt uit de verhoging van de zorgpremie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl